Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Test

Sydsudan – svår flyktingkris

Väpnade konflikter och miljontals människor på flykt. I Sydsudan pågår just nu en av världens svåraste humanitära kriser.
Väpnade konflikter och miljontals människor på flykt. I Sydsudan pågår just nu en av världens svåraste humanitära kriser.

Landet Sydsudan är världens yngsta nation. Tidigare vara landet en del av Sudan men det blev självständigt 2011. Väpnade konflikter har präglat landet både före och efter självständigheten och de humanitära behoven är enorma - miljontals människor i landet behöver mat, rent vatten och sjukvård. Vi är på plats för att ge livsviktig hjälp!

För att minska det mänskliga lidandet på lång sikt är det viktigt att få till en politisk lösning på de väpnade konflikterna. Ett fredsavtal undertecknades i mitten av 2018 och det ger hopp om att Sydsudan kan gå mot en bestående fred.

Miljontals har tvingats på flykt

En tredjedel av Sydsudans befolkning har flytt sin hem. Många har tagit sig till grannländer som till exempel Uganda. Men uppåt 2 miljoner människor lever på flykt i sitt eget land. Som en följd av att folk tvingas fly undan strider splittras familjer. Det leder till ökad utsatthet och många människor lever i dag i osäkerhet om var deras familjemedlemmar har tagit vägen.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 100 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Krisen i Sydsudan i siffror

12,7 miljoner människopr är Sydsudans befolkning.

6,1 miljoner lever i osäkerhet om hur de ska få tag i mat.

1 miljon barn under fem år är undernärda.

2,6 miljoner barn saknar rent vatten.

5 miljoner behöver vård.

1,9 miljoner är flyktingar i sitt eget land.

Fattigdom och naturkatastrofer slår hårt

Krisen i Sydsudan har pågått under en väldigt lång tid. Den utbredda fattigdomen i kombination med bristen på mat, vatten och basal samhällsservice gör situation än värre. Dessutom drabbas landet återkommande av naturkatastrofer som torka och översvämningar. Detta kan i sin tur leda till minskade matproduktion och sjukdomsutbrott. Många barn och vuxna behöver olika typer av vård men sjukvårdssystemet räcker inte till.

Så når vi människor i nöd

Våra hjälpinsatser i Sydsudan är betydande och hundratusentals nås av vår hjälp. Över 12 000 lokala volontärer finns på plats i landet och hjälper bland annat till med att dela ut mat och ge tillgång till vatten och sanitet. Under 2018 fick till exempel 400 000 personer föbättrad tillgång till rent vatten genom våra insatser. Rödakorsrörelsen försöker dessutom hjälpa människor att kunna försörja sig själva med mat genom att vi delar ut frön, jordbruksredskap och fiskenät. Vi ger också sjukvård och psykosocialt stöd. 

Hjälp till familjer som splittrats

Vi jobbar för att återställa kontakten för de familjer som splittrats. Genom att vi stärker möjligheterna att bedriva efterforskning på plats i Sydsudan kommer fler kunna få kontakt med sina anhöriga och förhoppningsvis kan de återförenas igen.

Artiklar