Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kriget i Syrien - Röda Korset kämpar för att rädda liv.

Syrien – kriget har pågått i över åtta år

Våldsamma strider fortsätter att rasa. Många barn i Syrien har inte upplevt annat än krig. Hjälpbehoven är akuta och så kommer det tyvärr vara en lång tid framöver. Vi är på plats och når miljontals människor i nöd.
Våldsamma strider fortsätter att rasa. Många barn i Syrien har inte upplevt annat än krig. Hjälpbehoven är akuta och så kommer det tyvärr vara en lång tid framöver. Vi är på plats och når miljontals människor i nöd.

Just nu: Akut läge i flyktingläger

Tiotusentals människor har tvingats fly efter intensiva strider i nordöstra delarna av landet. I Al Hol-lägret är situation extremt svår för många. Barn och kvinnor har dött på grund av brist på mat, vård och till följd av kyla. Vi finns på plats för att hjälpa.

– Det måste till en politisk lösning så att det mänskliga lidandet kan få ett slut i Syrien, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset.

Världens största flyktingkris

Syrien är den största flyktingkrisen i modern tid. När kriget startade 2011 bodde det 23 miljoner människor i landet. Nu befinner sig 11 miljoner på flykt – antingen inom eller utanför Syrien. De flesta som lämnat Syrien har flytt till grannländerna och situationen är svår i de tusentals flyktingläger som upprättats i exempelvis Libanon. 

Brist på mat, vatten och sjukvård i Syrien

Kriget har förändrat allt och stora delar av infrastrukturen har raserats.Det får stora konsekvenser för människors möjlighet att klara av vardagen. Miljontals människor är i behov av sjukvård, lever med osäkerhet om hur de ska få mat och saknar god tillgång till rent vatten. 

Skänk en gåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Skänk en gåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Felaktigt telefonnummer

Skänk en gåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Uppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fyll i ett giltigt värde

Ge en företagsgåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Ge en företagsgåva till Syrien

Vi är en av få internationella hjälporganisationer som kan arbeta inne i krigets Syrien. Med ditt stöd kan vi rädda ännu fler liv.

Uppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

5 fakta om krisen Syrien

6,7 miljoner har inte säker tillgång till mat. Detta är en ökning från 2017.

11,3 miljoner är i behov av hjälp inom sjukvård.

35 procent använder osäkra vattenkällor.

13,3 miljoner är i behov av skydd.

11-12 miljoner människor har flytt sina hem.

När behoven är som störst är vi på plats. På bara 24 timmar byggde våra kollegor i Syrien upp det här lägret för människor som flytt undan stridigheter i Östra Ghouta.

Civilbefolkningen får betala priset

Under hösten 2018 ökade spänningarna i området Idlib. Hälften av de 2,5 miljoner människor som bor i området har redan tvingats fly en gång. De riskerar att drabbas igen.
Strider i städer och tätbefolkade områden gör att befolkningen drabbas hårt. Över 200.000 civila har hittills dött i kriget. Förstörelsen i städer och byar får också förödande konsekvenser för de som överlever. En enda trasig vattenledning kan beröva 100 000 människor på rent vatten.

Extrem brist på sjukvård

Förstörelsen av ett enda sjukhus i regionen berövade en halv miljon människor på livräddande vård. Ytterligare sju sjukhus har helt slutat fungera. Det gör att det råder extrem brist på sjukvård i Syrien.
Enligt den internationella humanitära rätten är det förbjudet att attackera sjukhus och sjukvårdspersonal. Ändå sker det gång på gång i Syrien.

Vi hjälper nu – och imorgon

Vi har bara under 2018 bistått arbetet i Syrien med 27 miljoner kronor. På plats i Syrien har 13 miljoner människor fått assistans inom vatten, hygien och sanitet. Dessutom har 1,2 miljoner människor fått förbättrad tillgång till sjukvård och 6,7 miljoner människor fått hjälp med mat – hittills.

Vi stöttar också långsiktigt. Trots att våldsamma stridigheter pågår i vissa områden så har människor som flytt börjat återvända till andra mer stabila områden. Här kommer stöd behövas för lång tid framöver för att bygga upp det som raserats under den långvariga konflikten.