Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Svensk vattenexpert i Moçambique

Efter cyklonen Idai i Moçambique har flera fall av kolera konstaterats, en sjukdom som snabbt kan skörda många liv. Vår vatten- och sanitetsexpert Ulla-Greta Pettersson är på plats och hjälper till.
Efter cyklonen Idai i Moçambique har flera fall av kolera konstaterats, en sjukdom som snabbt kan skörda många liv. Vår vatten- och sanitetsexpert Ulla-Greta Pettersson är på plats och hjälper till.
Publicerad: 16 apr 2019
Lästid: ca

När många människor samlas på ett och samma ställe är en av de största utmaningarna att ta hand om det mänskliga avfallet – ja, bajset – och förhindra att sjukdomar sprider sig. 

När vattenmassorna från översvämningarna börjar sjunka undan i Moçambique öppnar skolorna, som fram till nu har använts som evakueringsbostäder åt hundratals personer. Ulla-Greta Pettersson, vatten- och sanitetsexpert hos Röda Korset, har rest från Sverige till Ifapa camp utanför staden Beira dit 1.800 personer på kort tid har flyttats. Människor är i stort behov av latriner, tvål och rent vatten.

– Jag är här för att sprida information om människor ska undvika att bli smittade av vattenburna sjukdomar som kolera.

Tillsammans med sina kolleger håller hon workshops och informationsträffar för de boende i lägret. De visar hur man använder vattenreningstabletter, hur man ska använde olika hinkarna för handtvätt och vattenförvaring, och vad man ska göra om man misstänker att någon i familjen har drabbats av kolera.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Kolera orsakas av en bakterie som sprids via smutsigt vatten eller förorenad mat. Det är inte koleran i sig som är dödlig utan den allvarliga vätskeförlust som drabbar den sjuke. Genom kräkningar och kraftiga diarréer kan en vuxen människa förlora så mycket som 20 liter vätska per dygn.

Vid ett kolerautbrott hjälper vi till med vård av de drabbade och förser människor med vätskeersättning, mat och hygienartiklar. Dessutom arbetar vi förebyggande genom att ordna tillgång till rent vatten och toaletter, samt genom det som Ulla-Greta gör, förmedlar kunskap om sjukdomen och hur smitta kan motverkas.

I en katastrof räknar man med att en person behöver mellan 7,5 och 15 liter vatten per dag. I Sverige använder vi i snitt 160 liter vatten per person och dag.