Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Varför neutralitet och dialog är viktigt

Att hjälpa och skydda civila är högsta prioritet för oss. Vi är neutrala och för samtal med både Ryssland och Ukraina för att hjälpen ska nå fram.
Att hjälpa och skydda civila är högsta prioritet för oss. Vi är neutrala och för samtal med både Ryssland och Ukraina för att hjälpen ska nå fram.
Publicerad: 28 mar 2022
Lästid: ca

Röda Korset har ett särskilt uppdrag i krig. Det är fastslaget i krigets lagar, som finns för att begränsa lidandet för civila och stridande. Röda Korsets uppdrag innebär bland annat att föra en löpande dialog med stridande parter för att påminna om deras skyldighet att följa krigets lagar och säkerställa att personal och volontärer får komma fram med nödhjälp och livsviktig vård. Lika viktigt är det att det skapas säkra passager för civila att komma undan strider. Därför för vi just nu samtal med företrädare för både Ukrainas och Rysslands regeringar.

Röda Korset är en neutral, opartisk och oberoende organisation och tar aldrig sida i en konflikt. Vår neutralitet gör det möjligt att nå drabbade överallt, besöka krigsfångar, återförena familjer och fungera som en trovärdig mellanhand. Internationella rödakorskommittén, ICRC, är den del av rödakorsrörelsen som jobbar i krig, vid sidan av de nationella rödakorsföreningarna.

Alla världens stater har godkänt Röda Korsets uppdrag i krig, i det som kallas för Genèvekonventionerna.

Hur vi gör för att hjälpen ska nå fram

För att kunna ge snabb och livsviktig hjälp till drabbade krävs lagerlokaler och distributionscenter så nära de utsatta som möjligt. Det betyder att nya center och kontor öppnas där behoven uppstår, primärt i Ukraina men även på andra sidan gränserna dit människor flyr.

Vi har ansökt om tillstånd för att öppna ett kontor i Rostov i sydvästra Ryssland nära gränsen till Ukraina. Syftet är att möta de enorma humanitära behoven och säkerställa att hjälpen kan levereras så bra och effektivt som möjligt. Än så länge finns inget beslut om ett kontor ska öppnas.

Källkritik viktigt

Det sprids många rykten om vårt arbete i Ukraina och i grannländerna, som allvarligt kan äventyra säkerheten för våra medarbetare och riskera att hjälp inte när fram. Vi vill därför betona vikten av att vara källkritisk.

Det förekommer till exempel missvisande uppgifter om att Röda Korset tvångsflyttar människor till Ryssland. Det är inte sant. Det står helt i strid med Röda Korsets grundprinciper och människors fria vilja. Vi evakuerar ingen som inte själv uttrycker att den vill ha hjälp.

Neutralitet och opartiskhet

Röda Korsets arbete baseras på sju grundprinciper, bland annat neutralitet och opartiskhet. Neutralitet innebär att Röda Korset aldrig väljer sida i en väpnad konflikt men alltid står bakom de människor som drabbas. Opartiskhet innebär att Röda Korset inte diskriminerar när det gäller t ex nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter. 

Vi finns i 192 av världens länder. Med hjälp av 14 miljoner volontärer når vi fram, även när det är svårt.