Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Klimatanpassning – så kan vi skydda samhällen

Klimatförändringar påverkar människors vardag allt mer. De som drabbas värst är ofta de som är allra fattigast. Genom att arbeta med klimatanpassning kan vi skydda människor.
Klimatförändringar påverkar människors vardag allt mer. De som drabbas värst är ofta de som är allra fattigast. Genom att arbeta med klimatanpassning kan vi skydda människor.
Publicerad: 08 nov 2019
Lästid: ca

Klimatet förändras på många olika sätt. Regnsäsonger på många platser i världen har skiftat. Nya typer av extrema väderfenomen och sjukdomsutbrott inträffar på nya platser. Ett exempel är de extrema värmeböljor i Europa som dödade tusentals människor 2019. Vi ser också en oroande utveckling gällande tillgång till dricksvatten, som har minskat rejält på många redan utsatta platser i världen.

Förändringar av klimatet kan innebära flera saker. Det kan vara att extrema väderfenomen inträffar oftare och starkare. Det kan också vara att de inträffar i områden som inte blivit drabbade tidigare eller att vädersäsonger skiftar snabbt, vilket kan drabba jordbrukare hårt. Ett annat exempel är ökningen av havsnivån som redan är en reell risk för länder som Kiribati i Oceanien, som sakta sjunker, eller vissa låglänta områden i Bangladesh som inom en snar framtid riskerar att ligga under vatten.

Så jobbar vi

I klimatarbetet deltar vi aktivt i ansträngningarna med att försöka minska koldioxidutsläppen tillsammans med andra internationella organisationer, som till exempel Intergovernmental Panel on Climate Change.

Som den världsomspännande gräsrotsorganisation vi är, har vi en unik roll och ett ansvar att jobba med klimatanpassning på samhällsnivå. Det innebär att vi på olika sätt arbetar för att skydda samhällen mot de negativa konsekvenser som klimatförändringarna för med sig.

Det gör vi på flera olika sätt:

  • Vi jobbar med att minska klimatpåverkan, till exempel genom gröna hjälpinsatser (Green response). Vi ser över hur mycket klimatavtryck vårt eget arbete i katastrofer kan förändras. Exempelvis hur vi transporterar personal eller gods.

  • Det handlar även om initiativ som syftar till att snabbare kunna svara på hot mot människors hälsa, levebröd eller infrastruktur. Ett exempel är att vi jobbar med prognosbaserad finansiering (Forecastbased financing) där vi med hjälp av väderprognoser kan förutse extremväder och vidta förebyggande åtgärder som minskar mänskligt lidande.

  • Vi jobbar med riskreduceringsprojekt där vi arbetar med klimatrelaterade risker som översvämningar, torka och värmebölja. Här kan det handla om att börja odla grödor som kräver mindre vatten, att man upprättar lokala katastrofhanteringsteam eller att lära sig att arbeta mot nya typer av sjukdomar.

  • Vi har en viktig roll i att upplysa människor om klimatförändringar och deras potentiella konsekvenser. Tack vare vårt omfattande nätverk av rödakorsföreningar i 192 länder som arbetar i både städer och på landsbygden kan vi nå ut till många människor.