Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Pakistan under vatten efter översvämningar

Översvämningarna i Pakistan slår hårt mot miljontals människor. Vi kämpar för att hjälpa och rädda liv i katastrofen.
Översvämningarna i Pakistan slår hårt mot miljontals människor. Vi kämpar för att hjälpa och rädda liv i katastrofen.
Publicerad: 23 sep 2022
Lästid: ca

Över en tredjedel av det stora landet Pakistan har översvämmats på grund av extrema monsunregn och smältande glaciärisar i Himalaya. Förödelsen är enorm – 33 miljoner människor drabbas, enligt beräkningar.

Över 1000 barn och vuxna har dött och över 3 miljoner har tvingats fly sina hem. Hundratusentals boskapsdjur har svepts bort och jordbruksmarker, vägar och broar har förstörts. I provinserna Sindh, Punjab and Baluchistan har drygt en miljon hem skadats.

– Tyvärr fruktar jag att vi har det värsta framför oss då vi vet att dessa typer av översvämningar innebär en ökad risk för vattenburna sjukdomar. Många har inte heller återhämtat sig från covid-19, säger Tage Zeineldin, på Svenska Röda Korset.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Hjälpbehoven är gigantiska och vi gör allt vi kan för att stötta. Vi har länge jobbat på plats genom Pakistans Röda Halvmåne och våra volontärer når ut brett med akut hjälp till drabbade. Några av de saker vi gör är att:

  • Dela ut mat
  • Evakuera till säkrare områden
  • Hjälpa människor som behöver vård
  • Ordna med rent vatten så att folk inte tvingas dricka smustigt vatten och blir sjuka 

Stor insats krävs framåt

Stödet kommer att behövas under lång tid för att människor ska kunna återuppbygga det liv det hade innan katastrofen. Rödakorsrörelsen planerar att bistå 324 000 människor till slutet av år 2023. Hjälpinsatsen omfattar bland annat att människor får tak över huvudet, kontantstöd samt tillgång till rent vatten och sanitet. Dessutom ger våra hälsocenter och mobila akutenheter vård.

Hjälpen i siffror

Här är några exempel på vad vi gjort på plats i Pakistan under översvämningskatastrofens första veckor:

  • Åtta vattenreningsverk har installerats för att 24 000 människor dagligen ska få tillgång till rent vatten. 
  • 9 800 personer har fått kontantstöd 
  • 7 020 personer har genom tre mobila hälsoteam fått hälsovård
  • Bränsle- och hygienpaket har delats ut till 900 hushåll
Översvämning i Filippinerna.
Översvämning

Extremregn och flodvågor orsakar allt oftare översvämningar. Det leder till stora skador och är ett hot mot människors liv.

Översvämning
Jordbävning i Nepal.
Naturkatastrofer

Naturens krafter kan orsaka enorma katastrofer som slår hårt mot människor. Vi på Röda Korset hjälper runt om i världen.

Läs mer