Bringanställda och Röda Korset-volontär.

Bring står beredda när krisen kommer

Bring står beredda när krisen kommer

I händelse av kris tillhandahåller de både chaufförer och fordon, dessutom utbildar de sina anställda i första hjälpen och krisstöd. Logistikföretaget Bring är sedan hösten 2018 vår beredskapspartner.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Under sommaren 2018, då stora delar av mellansveriges skogar brann, var logistikföretaget Bring en av många aktörer som i den akuta krisen valde att bistå Röda Korset. Samarbetet har nu permanentats och ett sedan hösten 2018 är Bring, ett av nordens största logistikföretag, vår beredskapspartner.

Brings personal kan agera vid kris

Med tusentals fordon som dygnet om rullar på svenska vägar är Brings chaufförer ofta de som passerar eller kommer fram till krisdrabbade områden först. Vare sig det rör sig om en trafikolycka eller en naturkatastrof finns personal från Bring ofta i närheten.

– Våra chaufförers speciella och mycket utsatta arbetsmiljö gör dem mycket väl lämpade som volontärer vid en kris, säger Thomas Tscherning, divisionschef på Bring.

Brings värdeord; ”ta ansvar”, ”vilja mer” och ”spela för laget” ligger helt i linje med företagets engagemang tillsammans med Röda Korset.

”"Att vara beredskapspartner till Svenska Röda Korset gör att vi tar ansvar och bidrar till det samhälle vi är en del av och verkar i. Även om vi bara är en del av ett större sammanhang vill vi göra det vi kan"”

Thomas Tscherning, divisionschef Bring

Lagerlokaler med beredskapsmaterial

Brings långsiktiga samarbete med Röda Korset går ut på att erbjuda företagets enorma nätverk som stöd när samhällets resurser inte räcker till. Bring upplåter därför sina lagerlokaler runt om i landet för beredskapsmaterial av olika slag. I samband med en nationell kris har Bring förbundit sig att hjälpa till med bland annat transporter och logistik. Just nu arbetar företaget också tillsammans med Röda Korset för att utbilda sina anställda i första hjälpen och som krisstödjare.

– Att utbilda våra anställda gör att våra arbetsplatser – vägarna, kontoren och terminalerna – blir tryggare platser. Men även de miljöer som vi rör oss i privat blir säkrare, säger Thomas och utvecklar ytterligare ett skäl till varför valet av beredskapspartner föll på just Röda Korset.

– Vi har chaufförer som kommer från krigsdrabbade länder och då kommit i nära kontakt med Röda Korset. Vi vet att det för många av dem känns tryggt och angeläget att få ge tillbaka eller fortsätta stödja organisationen Röda Korset.