Barn i Uganda.

I samarbete med Svenska Postkodlotteriet

I samarbete med Svenska Postkodlotteriet

Sedan 2008 har Svenska Postkodlotteriet varit en viktig partner och stöttat vårt arbete för de mest utsatta, i Sverige och i världen.

Tack vare alla lottköpare har Svenska Postkodlotteriet i många år kunnat ge ett värdefullt stöd till vårt arbete för att förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och runt om i världen.

Som förmånstagare till Postkodlotteriet får vi ett basstöd som gör att vi vid internationella kriser och katastrofer kan hjälpa människor på flykt, stärka lokalsamhällens motståndskraft, ge sjukvård och tillgodose basala behov.

I Sverige kan vi bland annat stärka vår beredskap i händelse av kris, bidra till en förbättrad hälsa och ökad trygghet och delaktighet för människor i socioekonomiskt utsatta områden, och vi kan ge stöd och behandling till personer med trauman från flykt, krig och tortyr.

Vi har också fått extra stöd till specifika projekt runt om i världen. Ett av dessa har bidragit till att förbättra kvinnors hälsa, ställning och säkerhet i Bangladesh och har inneburit ett ökat deltagande för kvinnorna i lokalsamhället.Postkodlotteriets logotyp

”"Röda Korset har alltid haft en tydlig och synlig roll i civilsamhället. Vi känner oss trygga i att pengarna går till någonting bra och verkligen gör skillnad"”

Hélène Carlbark, välgörenhetschef Svenska Postkodlotteriet

Läs mer om vårt samarbete

Röda kors-frivillig bär barn genom vatten.

Lotter som förhindrar och lindrar mänskligt lidande

Postkodlotteriet gör skillnad
Kvinna bär matpaket på huvudet, Röda Korset i bakgrunden.

Tillsammans räddar vi liv

Bli samarbetspartner med oss