Röda kors-frivllig bär barn genom vatten.

Postkodlotteriets lotter gör skillnad

Postkodlotteriets lotter gör skillnad

Svenska Postkodlotteriets alla lottköpare bidrar till att förhindra och lindra mänskligt lidande i såväl Sverige som runt om i världen.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier och stödjer sedan 2008 Röda Korsets arbete, nationellt och internationellt. Totalt har man via överskott från lottförsäljning delat ut över 482 miljoner kronor till Röda Korset och arbetet för en bättre värld.

– Vi ger ett så kallat icke öronmärkt basstöd till Röda Korset, där de själva väljer vad de vill göra med pengarna. Den typen av summor och frihet kan vi ge eftersom vi har fullt förtroende för Röda Korset som organisation. De är experterna och vet var pengarna gör mest nytta, säger Hélène Carlbark, välgörenhetschef på Svenska Postkodlotteriet.

Stärker lokalsamhällens motståndskraft

En del av Postkodlotteriets stöd går till Röda Korsets arbete för ökad global resiliens runtom i världen, där man genom globala utvecklingsinsatser förbättrar individers och samhällens möjligheter att stå emot, hantera och återhämta sig från en eventuell kris. I takt med att fler människor och samhällen behöver hjälp på grund av krig, förtryck och klimatrelaterade katastrofer har stödet gått till viktiga insatser i exempelvis Uganda, Nordkorea, Myanmar, Sudan, Sydsudan, Liberia, Niger och Nigeria.

– Det är oerhört glädjande att Postkodlotteriet väljer att stötta Röda Korset. Vi arbetar intensivt för att lindra mänskligt lidande genom att hjälpa människor på flykt, stärka lokalsamhällens motståndskraft vid kriser och katastrofer, ge sjukvård och tillgodose basala behov till människor som behöver det allra mest. Bidrag från Postkodlotteriet är en stor hjälp för att vi ska kunna utveckla vårt arbete. Det gör att vi kan hjälpa ännu fler människor, säger Röda Korsets tidigare generalsekreterare Martin Ärnlöv.

”"Vi har ett stort ansvar gentemot våra lottköpare. Det är tack vare dem vi kan göra det här och det är väldigt viktigt att de känner trovärdighet och trygghet i vart pengarna går och vad de gör för nytta"”

Eva Struving, tidigare Managing Director Svenska Postkodlotteriet

Postkodlotteriets förmånstagare kan dessutom beviljas extra stöd till så kallade drömprojekt, vilka är specifika insatser runtom i världen. Till Röda Korset-projektet #Ustoo, som handlar om att förbättra kvinnors hälsa, ställning och säkerhet i Bangladesh, gav Postkodlotteriet ytterligare 6 miljoner kronor. Stödet möjliggör fortsatt arbete med att öka kvinnors deltagande i lokalsamhällen och därigenom stärka motståndskraften mot de årliga, svåra översvämningarna i landet.

Ytterligare stöd under coronapandemin

Basstödet från Postkodlotteriet bidrar utöver arbetet för ökad global resiliens även till möjliggörande av en rad viktiga funktioner i Sverige: säker och human migrationsprocess för asylsökande, att stärka den nationella krisberedskapen, att bidra till trygghet, förbättrad hälsa och ökad delaktighet i socioekonomiskt utsatta områden samt att personer och anhöriga med trauman från flykt, krig och tortyr får tillgång till det stöd och behandling de har behov av.

– Röda Korset har alltid haft en tydlig och synlig roll i civilsamhället, och har på senare år stärkt sin verksamhet i Sverige än mer. De har också haft en viktig roll under coronapandemin. I samband med pandemin beslutade vi om att ge ett extra stöd till samtliga organisationer vi samarbetar med, för att möta de utmaningar som vi såg att civilsamhället stod inför. Där erhöll Röda Korset 2,4 miljoner för att kunna ställa om sina verksamheter. Vi känner oss trygga i att pengarna går till någonting bra och verkligen gör skillnad, säger Hélène Carlbark.