Röda Korset-volontär lastar av katastrofhjälp från båt.

I samarbete med Wallenius Lines

I samarbete med Wallenius Lines

Wallenius Lines är en internationellt verksam företagsgrupp och stödjer sedan lång tid Röda Korsets katastrofarbete.

Genom stöd till Röda Korsets katastrofarbete kan vi snabbt agera i det drabbade landet och säkerställa att nödhjälp så som mat, vatten, filtar och andra förnödenheter kan köpas in så nära katastrofplatsen som möjligt.

Wallenius lines logotyp