Röda Korset-volontärer bär blåa dunkar.

Wallenius har ett helhetsperspektiv som gör skillnad

Wallenius har ett helhetsperspektiv som gör skillnad

Wallenius Lines har en lång historia av engagemang och att vilja hjälpa till där det behövs. Under flera år har de stöttat Röda Korsets katastrofinsatser världen över.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Wallenius Lines har en lång historia av engagemang och vilja hjälpa till där det behövs.

– Vi är en företagsgrupp som alltid varit mycket engagerade och viljan att hjälpa sitter i väggarna. För oss är det viktigt med ett helhetsperspektiv och ett långsiktigt engagemang. Allt hänger ihop och det är viktigt att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling, berättar Cecilia Kolga, som ansvarar för Walleniusbolagens sponsrings- och donationsprogram.

”"För bäst effekt låter vi Röda Korset besluta när, hur och till vilken insats vår donation ska användas. Den kompetensen finns hos organisationen, inte hos oss."”

Cecilia Kolga, Wallenius Lines

Wallenius engagemang och stöd riktar sig främst till tre områden; katastrofinsatser, barn och unga samt medicinsk forskning och utveckling. Cecilia berättar att de efter tsunamikatastrofen i Asien 2004 började arbeta mer strukturerat och samordnat för att ge stöd till olika katastrofinsatser världen över.    

– För att våra katastrofdonationer ska ge bäst effekt så låter vi respektive organisation besluta när, hur och till vilken insats våra pengar ska användas. Den kompetensen finns hos organisationen, inte hos oss, säger Cecilia. 

Goda gärningar ger ringar på vattnet       

Röda Korset är en av organisationerna som varje år får pengar av Wallenius till katastrofinsatser i världen och ser till att de används där de bäst behövs. Genom löpande dialog om var medlen gör skillnad blir det enkelt att berätta för medarbetare och andra om engagemanget.

Att det finns en stolthet hos medarbetarna går inte att ta miste på. Cecilia berättar om de kommentarer hon får och som kan utläsas i medarbetarundersökningar.    

– Det är jättekul. Det finns en stolthet hos både nyanställda och de som arbetat länge. Vi vill uppmuntra initiativ till engagemang, säger hon och berättar att alla medarbetare får lägga två arbetsdagar per år på volontärarbete.  

Det är viktigt att näringslivet och civilsamhället samarbetar tycker Cecilia.  

– Goda gärningar ger ringar på vattnet och jag hoppas och tror att vi har inspirerat fler i branschen att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling.  

Långsiktighet räddar liv  

Samarbetet mellan Röda Korset och Wallenius sträcker sig flera år bakåt i tiden. Tillit och långsiktighet är två viktiga delar.  

– Vi är jättestolta över samarbetet med Röda Korset. För oss är det mycket viktigt att jobba tillsammans med en partner som är duktig, som vi litar på och som gör skillnad. Vi kompletterar varandra och har båda en långsiktig inställning.    

Fler än 100 miljoner människor drabbas varje år av katastrofer till följd av extremväder som inträffar oftare och starkare. Orkaner, översvämningar och torka slår mot allt fler – och det är de redan utsatta som drabbas värst. Före, under och efter katastrofer – når Röda Korset fram även när det är svårt, i Sverige och 190 andra länder tack vare stöd från långsiktiga samarbetspartners. 

Röda Korset-volontär bär barn genom översvämning
Volontär bär barn genom vattenmassor i Guatemala

– Vi är mycket tacksamma för vårt samarbete med Wallenius som tar ett helhetsperspektiv och möjliggör att rädda människoliv och minska lidande för miljontals människor, säger Mari Mörth, ansvarig för globala katastrofinsatser på Röda Korset. 

Att det finns finansiering tillgängligt både före och efter en katastrof gör stor skillnad.

– Det är viktigt för att vi ska kunna vara effektiva i en akut insats. Hur bra vi kan agera i en katastrof handlar mycket om att vara förberedd, och att sedan också bygga upp en bättre beredskap efter en insats ifall det sker en ny katastrof, förklarar Mari. 

Cecilia betonar vikten av att vara långsiktig och att hålla ut.   

– Just nu är det mycket som händer i världen och det påverkar oss alla. Det absolut viktigaste är att vara långsiktig. Att hålla i och fortsätta att hjälpa – det handlar om människor. Och vi måste alla vara med och bidra, säger Cecilia.  

Tack vare stöd från Wallenius har Röda Korset kunnat stötta katastrofinsatser i bland annat Pakistan, Mocambique, Filippinerna, Afghanistan, Indonesien, och Haiti.