Två rödklädda personer springer med rök i bakgrunden

Kris och katastrof – så räddar vi liv

Kris och katastrof – så räddar vi liv

Ingen vet när krisen slår till. Men oavsett var nästa katastrof inträffar står vi redo att rycka ut.

Översvämningar, orkaner, skogbränder, epidemier, hungersnöd och krig. Det är vår värld. I över 150 år har vi arbetat med att hjälpa och rädda liv när det behövs som mest i Sverige och resten av världen.

Kriser och katastrofer kommer, det vet vi. Vad vi däremot sällan vet är var och när de sker. Därför är det viktigt att jobba som vi gör. Vi står alltid redo att hjälpa med våra 14 miljoner volontärer i 192 länder.

Hjälpen som inte lämnar

För att minska det mänskliga lidandet och skadorna är det viktigt att vi arbetar före, under och efter en kris och katastrof. Det gör vi bland annat genom att:

  • Före: Bygga upp lager med nödhjälp, bidra till att varningssystem finns på plats och informera människor om de risker som finns och hur de kan förbereda sig.
  • Under: Rädda människor ur utsatta situationer, ge vård samt dela ut mat och rent vatten.
  • Efter: Hjälpa människor att bygga upp sina liv och samhällen igen.

Här kan du läs mer om vårt arbete i kriser och katastrofer:

Bli en del av en medmänsklig värld – nu!

Vi har massvis med roliga och meningsfulla uppdrag som volontär, bland annat inom vår första hjälpen-verksamhet.