Röda Korset berättar: Granskning av pojkhem vid Eolshäll

Uppgifterna om mannens återkommande övergrepp på barn och unga på pojkhemmet är fruktansvärda. Det som framkommit i DN:s publicering om mannens verksamhet och vad han utsatte minderåriga och barn för är fullkomligt oacceptabelt och har skapat stort lidande hos drabbade. Det är viktigt att människor i utsatthet, som har modet att träda fram, också får möjlighet att själva komma till tals. Vi känner starkt med de drabbade.

De drabbade måste få höras

Vi välkomnar att DN lyfter vad som hände på pojkhemmet så att övergreppen förs fram i ljuset och drabbade därigenom förhoppningsvis kan få erkännande. Vi arbetar just nu intensivt med att förstå och skärskåda vår koppling till den utpekade mannen och hans verksamhet vid Eolshäll. Det är viktigt att alla inblandade går till botten med dessa händelser och hur han lyckades vilseföra så många, så gott det går även om lång tid har förflutit.

En extern utredning

Röda Korset beslutade omgående om att genomföra en extern utredning av vår koppling till mannen och hans verksamhet. För oss handlar det nu om att överlevare måste få erkännande och det stöd de behöver. Det är vår önskan att bidra till detta på de sätt vi kan, utifrån de drabbades behov. Vi finns tillgängliga för vad som kan vara till stöd för de personer som utsatts samt andra konkreta handlingar framåt. Av erfarenhet från vårt omfattande arbete med människor som upplevt trauma vet vi att minnen och upplevelser kan aktualiseras igen.  

Vårt arbete framåt syftar till att ta lärdom. Vi arbetar varje dag för att denna slags händelser inte ska förekomma. Röda Korsets rutiner och riktlinjer har uppdaterats och förstärkts vid upprepade tillfällen de senaste decennierna. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. I möten med människor ska rödakorsare visa medmänsklighet och opartiskhet.

Starka rutiner kring verksamhet där barn deltar

I vår verksamhet där barn deltar ska rödakorsare ha uppvisat giltigt utdrag ur belastningsregistret. Våra volontärer ska till exempel aldrig vara ensamma med ett barn utan det måste alltid vara minst två vuxna på plats. Det är helt grundläggande för oss att alla, inklusive barn och unga, som kommer i kontakt med oss och söker vår hjälp känner sig trygga i det bemötande de får. Självklart ställer vi lika höga krav på de vi samarbetar med.  

Samtidigt vet vi att det är svårt att helt gardera sig för personer som den nu utpekade mannen genom riktlinjer och rutiner. Vi är en rörelse som består av tiotusentals frivilliga och engagerade. Det är därför också viktigt att upprätthålla en organisationskultur av uppmärksamhet och handlingskraft där eventuella misstankar lyfts och ageras på. Det är ett ständigt pågående arbete för alla engagerade i vår rörelse.  

Att vår organisation inte genomskådade och agerade på den utpekade mannen mellan 1970- och 90-talen är uppenbart. Det beklagar vi djupt. 

Kontakt för media:

Gå till Röda Korsets pressrum.

Behöver du prata med någon?

Besök Brottsjourens hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 116 006.

Röda Korset har en egen sida om psykisk hälsa och psykisk ohälsa.