Verksamheter

Välkomna på promenad! Vi träffas utanför Solhemmet kl 9.30 med start den 4/9. Vi promenerar i lugn takt.

Sömnadsverksamhet

Arbetsgrupp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Canasta

Veinge

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Daglediga

Våxtorp

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Jourtelefon