Första hjälpen-grupper

Våra första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap och kan bokas vid evenemang som konserter eller idrottstävlingar.

Första hjälpen-grupper

Kronoberg första hjälpen-grupp

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. I vissa situationer kan även behovet av krisstöd vara akut. Röda Korsets Första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap. När en olycka sker kan de snabbt vara på plats för akuta insatser. Det kan ske på eget initiativ eller genom förfrågan från exempelvis en myndighet. Tillfällen då Röda Korsets Första hjälpen-grupper runt om i Sverige varit på plats är vid:

  • Skogsbränderna sommaren 2018
  • Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017
  • Flyktingmottagandet 2015-16

Första hjälpen-grupperna kan också bokas vid publika evenemang som festivaler, konserter eller idrottstävlingar. Exempel på evenemang där vi deltagit är:

  • Lidingöloppet
  • Sweden Rock Festival
  • Vätternrundan

För att bli första hjälpare genomgår du först en grundutbildning på 60 timmar under ledning av speciella rödakorslärare.

Du ska ha fyllt 18 år.

De erhållna kunskaperna hålls därefter aktuella genom kontinuerliga repetitionsträffar och övningar. Dessutom ska varje första hjälpare genomgå en årlig praktisk och teoretisk utbildningskontroll, en så kallad behörighetsbedömning.

Varje gruppmedlem bygger dessutom upp en god erfarenhet av omhändertagande genom att vara ute på beredskapsuppdrag.

Vill du boka Första hjälpen-gruppen i Kronoberg kontaktar du Svenska Röda Korsets infoservice på tfn: 0771-19 95 00 eller e-post: info@redcross.se

Har du frågor eller vill komma i kontakt med Första Hjälpen gruppen Kronoberg skriv till e-post: fhg.kronoberg@redcross.se