Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Skulle du vilja ha någon från Röda Korset som besöker dig? Orsakerna till ofrivillig ensamhet kan vara många t.ex. sorg, sjukdom eller en livskris. Lunds Rödakorskrets har en besökarverksamhet med volontärer som ger stöd till äldre och andra med behov av sällskap eller stöd. Det kan vara besök i egen bostad eller i lägenhet på äldreboende.

Vi söker också nya volontärer. Förutom att ge stöd till enskilda personer efterfrågas bland annat högläsning eller andra aktiviteter för grupper på äldreboende. 

Önskar du besök av volontär eller vill du engagera dig inom besökarverksamheten, kontakta oss

OBS Vi har behov av fler medarbetare. Hör av dig till kontaktpersonen nedan

Kontaktperson: Yvonne Bylén yvonne.bylen@gmail.com