Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Ystad

BESÖKSVERKSAMHETEN I YSTAD

Vill du få besök och ett avbrott i din ensamhet?
Välkommen att kontakta Anita eller Marian. Se info nedan.

Vill du göra en insats och bli en besökare? Kontakta Anita eller Marian.

Svenska Röda Korsets besöksverksamhet är mycket mer än enbart ett besök. Ensamheten har många olika ansikten, många upplever idag att de har färre sociala relationer än tidigare.

Genom Svenska Röda Korsets besöksverksamhet så bidrar frivilliga till att stärka människors sociala relationer, hälsa och livskvalitet.

Ett besök kan ta sig många former; ibland kan det vara besök i hemmet, ofta på särskilda boenden eller andra mötesplatser. Tillsammans kommer man överens om innehållet i besöket. Det kan handla om att läsa tillsammans, lösa korsord, ta en promenad eller bara prata och ta det lugnt tillsammans. 

Besöksverksamheten i Ystad har ett flertal frivilliga besökare engagerade. Om du är intresserad av att engagera dig i verksamheten eller önskar besök välkommen att kontakta Anita Karlsson 0761-14 32 78 eller Marian Nylander 0709-18 50 73.

Kontakta verksamheten

Marian Nylander

Telefon: