Ett glatt barn i knät på sin mamma.

Skattereduktion för gåvor

Skattereduktion för gåvor

Få tillbaka på skatten för dina gåvor! För att få skattereduktion för gåvor måste man ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle samt skänka minst 2 000 kronor totalt per år.

Vad gäller för avdragsrätt på gåvor?

 • Ge en gåva på minst 200 kronor vid varje tillfälle.  
 • Skänk minst 2 000 kr till en eller flera godkända gåvomottagare sammanlagt under året
 • Du får avdrag för 25% av gåvobeloppet. 
 • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr. Skatteavdraget blir då 3 000 kr.
 • Vi behöver ha ditt personnummer för att kunna koppla inbetalningen till deklarationen.

Höj din månadsgåva utan att det kostar något extra

Om du idag ger 150 kr/mån som månadsgivare kan du öka det till 200 kr/mån utan extra kostnad.

Höj din månadsgåva här!

Eftersom 200 kr är det minsta gåvobelopp per tillfälle som ger avdragsrätt kan du öka ditt månadsgivande till 200 kr/mån och få skatteavdrag motsvarande 25% av beloppet. Detta resulterar i att kostnaden för dig endast blir 150 kr/mån.

Nuvarande belopp/månad

Nytt belopp/månad

Skattreduktion

150 kr 200 kr -50 kr
200 kr 267 kr -67 kr
250 kr 333 kr -83 kr
300 kr 400 kr -100 kr
350 kr 468 kr -117 kr
375 kr 500 kr -125 kr

 

Vanliga frågor och svar om skattereduktion av gåvor

Vad gäller för att få skatteavdrag? 
 • Du måste vara en privatperson som är över 18 år senast 31 december det år du ger gåvan.
 • Du behöver ha skänkt minst 200 kr per gåvotillfälle och minst 2000 kr sammanlagt under året. 
 • Vi behöver ha ditt personnummer för att kunna koppla inbetalningen till deklarationen. 
 • Du behöver betala skatt för dina inkomster i Sverige. 
Hur mycket får jag tillbaka på skatten? 
 • Skattereduktionen är på 25 procent av det totala gåvobeloppet.
 • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr: Skatteavdraget blir då 3 000 kr.
Vem kan få skatteavdrag?
 • Privatpersoner som har skänkt en gåva under året.
 • Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till Röda Korset.
 • Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.
 • Privatpersoner som betalar skatt i Sverige. 
Vilka gåvor är berättigade till skattereduktion? 
 • Samtliga gåvor där vi kan knyta dig som givare, via ditt personnummer, berättigar dig till avdrag.
 • För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skattereduktion ges eftersom Röda Korset inte kan koppla gåvan till en specifik givare.
 • Skattereduktionen kan kombineras med gåvor till alla organisationer som ansökt till Skatteverket om att bli gåvomottagare. 
Måste jag meddela Skatteverket? 

Nej, du som givare behöver inte informera Skatteverket, Röda Korset skickar in kontrolluppgifterna. 

Kan jag avstå från att få avdrag? 

Du kan inte tacka nej till att en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket då vi har skyldighet att rapportera in uppgifterna. Du kan dock stryka beloppet ur din egna deklaration. 

Har du en fråga om ditt givande?

Fler sätt att stödja