Som frihetsberövad i en sluten miljö är du ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt. Vi erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter för att stärka dig i din situation och bidra till att du bemöts på ett värdigt och humant sätt.

Stöd till personer i förvar

Stöd till personer i förvar

Som frihetsberövad i en sluten miljö är du ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt. Vi erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter för att stärka dig i din situation och bidra till att du bemöts på ett värdigt och humant sätt.

Svenska Röda Korsets besök på förvar påbörjades 1998 i syfte att erbjuda medmänskligt stöd för att motverka isolering och lindra de negativa effekterna av frihetsberövandet. Besöken görs av frivilliga vars engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Att ta emot samtal är också frivilligt.

Svenska Röda Korset är en del av den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som under lång tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor som frihetsberövats. Genom samtal och aktiviteter bidrar Svenska Röda Korset till medmänskligt stöd för att stärka hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation. Besöken bidrar till att stärka skyddet för frihetsberövade personers rättigheter på Migrationsverkets förvar.

Alla frivilliga som gör besöka får utbildning för uppdraget och undertecknar tystnadslöfte. Utbildningen består av flera delar: Rödakorskunskap, Grundkurs för besökare på förvar samt Kriminalvårdens lokala introduktion till förvar.

Svenska Röda Korset har besöksgrupper på följande orter: Flen, MölndalMärsta, Åstorp.

Du som önskar besök kan vända dig till Migrationsverkets personal eller titta efter vår affisch för att få information om Svenska Röda Korsets besökstider på förvar.

Vill du veta mer om vilket stöd Svenska Röda Korset kan ge förvarstagna? Läs mer här!

Tiden i Migrationsverkets förvar ska vara så kort som möjligt. Max Al-Jashaami, 25, blev kvar i sex månader. Besöken från Röda Korset fick honom att stå ut.

Stöd till förvarstagna

Vi gör regelbundna besök vid flera av Migrationsverkets förvar.

Kontakta oss

Har du frågor om asyl?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Vi erbjuder samtal och aktiviteter för att stärka frihetsberövades psykiska hälsa och bidra till ett humant bemötande.

Frihetsberövade

Läs mer