Ingen ska behöva gå hungrig eller frysa. Vi på Röda Korset hjälper dig som behöver stöd på flera platser i landet.

Värme, mat och kläder

Värme, mat och kläder

Ingen ska behöva gå hungrig eller frysa. Vi på Röda Korset hjälper dig som behöver stöd på flera platser i landet.

För dig som är i ett utsatt läge har socialtjänsten i kommunen det främsta ansvaret och kontakt kan tas via kommunen. 

Vi på Röda Korset ger också visst stöd, på flera platser i Sverige. Vilket stöd du kan få beror på vilken av våra verksamheter du besöker.

Några exempel på hjälpen vi ger är:

  • Matutdelning
  • Kläder
  • Få tillgång till dator
  • Möjlighet att ladda mobilen
  • Fika i trygg miljö
  • Möjlighet att ta en dusch
  • Hjälp med information
  • Stöd med att ta kontakt med exempelvis myndigheter

Är du papperslös, det vill säga saknar tillstånd att uppehålla dig i Sverige, kan det kan vara särskilt svårt att finna stöd och våga ta kontakt. Kom ihåg att på Röda Korsets verksamheter är alla välkomna!