Lycklig kvinna kramar fyra barn

Så söker du resestöd

Så söker du resestöd

Det är viktigt att du har varit i kontakt med oss innan ansökan skickas in, så att du inte riskerar att skicka in en ansökan utan fullständig information samt förstår fullt ut vad du ansöker om. Resestödet är inte ett kontantbidrag och riktar sig endast till kärnfamilj.

 1. Du kontaktar Svenska Röda Korsets rådgivning via vårt kontaktformulär eller på telefon 020–415 000 för information och blanketter.
 2. Du fyller i och skickar din ansökan med följande dokument bifogade

  - Kopia på ditt beslut om uppehållstillstånd där beslutsklass framgår
  - Kopia på dina familjemedlemmars beslut om uppehållstillstånd där beslutsklass framgår
  - Ifylld (i bläck) underskriven samtyckesblankett (GDPR)
  - Kopia på din ID-handling (uppehållstillståndkort anses inte som giltig ID-handling)
  - Kopia på dina familjemedlemmars pass som de reser med (identitetssidan passet)
  - Kopia på dina familjemedlemmars uppehållstillståndskort (fram och baksida)

  Om du är vuxen och i ditt beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket har flyktingstatus med beslutsklass AF även:

  - Kopia på ett skriftligt avslagsbeslut från Migrationsverket angående stöd för dina familjemedlemmars resa till Sverige. Ansökningsblankett för bidrag från Migrationsverket (PDF)

  Om sökande är ett ensamkommande barn ska du som är god man/särskild förordnad vårdnadshavare även:

  - En kopia av ditt förordnande.
  - Ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen gällande ekonomiskt bistånd för familjemedlemmarnas resa till Sverige.
  - En kopia på ditt ID-kort.
 3. Efter att du har skickat in en komplett ansökan, med alla bilagor, tas ett beslut inom en till två arbetsveckor. Om beslutet är positivt får du instruktioner på hur egenavgiften ska betalas in.

När egenavgiften betalats in och registrerats kontaktar Svenska Röda Korset resebyrån som kommer att arrangera resan. Du kommer därefter att ha kontakt med resebyrån.

Resa för barn utan vuxens sällskap

Om den som ska resa är ett litet barn kräver ibland flygbolaget att någon eskorterar barnet på resan. Åldersreglerna varierar och en individuell bedömnings görs alltid. Röda Korset betalar eventuell eskortkostnad.

Övriga anhöriga som beviljas uppehållstillstånd samtidigt som kärnfamiljen

I vissa fall kan Svenska Röda Korset arrangera resan till Sverige för anhöriga utanför kärnfamiljen.  Det rör sig då om anhöriga vars beslut om uppehållstillstånd grundas på anknytning till samma person i Sverige som kärnfamiljens beslut. Familjemedlemmarna ska dessutom resa samtidigt till Sverige. Du betalar då hela kostnaden för familjemedlemmens resa som fastställs efter ett schablonbelopp. Detta är oavsett vad den faktiska kostnaden för biljetten slutligen blir. 

Fyll i vårt kontaktformulär så kan vi hjälpa dig vidare