Vårdgivare vilar händer på bord intill hjälpsökande

Vårdgivare – att möta personer med flyktbakgrund

Vårdgivare – att möta personer med flyktbakgrund

Att möta personer som är hjälpsökande med flyktbakgrund handlar till stor del om hur alla människor ska bemötas – med respekt för individen och dess behov.

Många yrkesgrupper möter personer med migrantbakgrund i Sverige. Du kanske arbetar som migrationsrådgivare, psykolog, jurist, socionom eller skolsköterska? Oavsett yrke så kan det innebära särskilda omständigheter- både för den som söker hjälp och dig som yrkesutövare. Vi har sammanställt information till dig som möter personer med flyktbakgrund inom ditt yrke.

Människor som upplevt flykt kan vara traumatiserade av svåra händelser och att söka vård eller annan hjälp kan vara en sårbar situation, till exempel på grund av tidigare erfarenheter eller språksvårigheter. 

Viktigt att skapa trygghet

Det är viktigt att du skapar en så trygg situation som möjligt för den hjälpsökande. Tänk på att både sjukhusmiljön och vårdsamtalet kan påminna om tidigare övergrepp och förhör för en person som blivit utsatt för tortyr. Det kan också vara svårt för den hjälpsökande att svara på dina frågor fullt ut, på grund av ångest eller minnessvårigheter. Skuld och skam kan också komplicera samtalet, så därför är det så viktigt att du försöker skapa tillit. 

Checklista för trygga möten

 1. Avsätt tid
  Ett långt möte kan vara svårt att få till av olika skäl, exempelvis tidspress, men finns det möjlighet till ett längre samtal kan det göra det lättare för din patient att prata öppet. Tänk också på att en person som redan är under stress kan vara extra känslig för tidspress.  
 2. Var empatisk och lyhörd
  För en del som söker hjälp kan ett möte eller vårdbesök vara stressande, men om du lyckas förmedla intresse, värme och respekt så kan det kännas tryggare för dem. Den nya, positiva erfarenheten kan sedan underlätta för kommande möten. Dock är det viktigt att du som yrkesutövare är lyhörd för att beröring, som exempelvis en klapp på axeln, kan väcka olika reaktioner– för en del patienter är det lugnande, men för andra kan det påminna om övergrepp.
 3. Var pedagogisk och tålmodig
  Förklara tydligt vad syftet med ert möte är och försäkra personen om att hen är välkommen att ställa frågor. Var också beredd på att upprepa det du säger flera gånger om det behövs och kanske även ge informationen skriftligt till den hjälpsökande.
 4. Var påläst
  När du träffar patienter med PTSD är det bra att känna till symptomen för att bättre förstå patientens beteende. Det kan röra sig om hur patienten berättar om sina upplevelser, eller att hen undviker att prata om vissa delar.  Överspändhet och hög vaksamhet är andra symtom, som kan göra att patienten till exempel vill sitta med överblick över rummets utgång. 
 5. Skapa kontinuitet
  Det är bra om du kan skapa kontinuitet, genom att till exempel se till att patienten får träffa samma vårdgivare eller handläggare och även har samma tolk vid sina möten. Om det går, boka gärna in flera mötestillfällen redan vid första mötet. Då får patienten överblick över era kommande kontakter. 
 6. Utvärdera och skapa delaktighet
  Fråga gärna hur personen upplevde ert möte när det börjar närma sig sitt slut. Ibland är det inte möjligt för patienten att välja tolk, men du kan fråga om patienten vill ha samma tolk nästa gång, och om hen föredrar en manlig eller kvinnlig tolk.  Att låta din patient vara delaktig i de beslut där det är möjligt skapar en känsla av kontroll över den egna situationen.