MAtpaket

Respekten för den humanitära rätten i väpnad konflikt

Respekten för den humanitära rätten i väpnad konflikt

Är det någon som respekterar den humanitära rätten i väpnad konflikt?

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Dagens konflikter blir allt mer utdragna och media målar upp bilden av att den humanitära rätten ständigt är ifrågasatt av de väpnade aktörerna. Det är inte en sanningsenlig bild. Internationella Rödakorskommittén har lanserat en ny databas för att visa på att den humanitära rätten faktiskt inte bara bryts, utan aktörer följer den och använder den även som vägvisare när de fattar beslut under väpnad konflikt.

IHL in Action

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) har lanserat en ny plattform som heter ”IHL in Action”. Plattformen är ett samarbete mellan ICRC och ett flertal framstående universitet inom humanitär rätt. IHL in Action syftar till att öka synligheten för när den humanitära rätten respekteras av väpnad parter. Den innehåller ett flertal fallstudier, och fler kommer läggas till, där det framgår hur de väpnade aktörerna har respekterat den humanitära rätten.

Ett av de exempel som tas upp är när vissa av de väpnade grupperna i Central Afrikanska Republiken lät barn, som hade haft samröre med dem, lämna den väpnade gruppen efter att ett avtal hade slutits med hjälp av FNs barnfond, UNICEF. Ett annat exempel som tas upp i databasen är från Sri Lanka där man framgångsrikt lyckades evakuera sjuka och skadade från ett konfliktområde.

Båda dessa exempel visar på när den humanitära rätten har respekterats mitt under konflikt. Det som också kan tas upp är att varje gång som humanitär hjälp kommer fram till personer i nöd, varje gång en ambulans släpps förbi en vägkontroll, varje gång de väpnade aktörerna tillåter humanitär personal att inspektera deras fängelser, respekterar de väpnade aktörerna den humanitära rätten. Detta måste få mer plats i dagens vinklade media flöde för att visa på alla gånger som den humanitära rätten faktiskt respekteras och är relevant.

Även fast den humanitära rätten respekteras av väpnade aktörer, innebär inte det att allt lidande stoppas. Människor drabbas fortfarande av krig och konflikter, och lidande hos befolkningen kommer tyvärr alltid att vara en hemsk bieffekt av detta, även om respekt för den humanitära rätten kan lindra lidandet i viss utsträckning.

Kvinna håller utbildning i krigets lagar

Vill du veta mer om olika folkrättsfrågor?

Läs artiklar om folkrättsfrågor