Mamma och barn tittar på skottskadad ambulans.

Krigets lagar i Sverige

Krigets lagar i Sverige

Krigets lagar är inte bara något som är viktigt för stater i krig, utan även aktuellt i Sverige idag. Här kan du läsa om svenska lagar och regler och delar av det arbete som pågår i Sverige idag.

Även om krigets lagar bara är tillämpliga under väpnade konflikter behöver det finnas både svenska regler och system för att se till att reglerna ska kunna följas om det skulle bli krig. Det finns därför flera svenska lagar och förordningar som bygger på bland annat Genèvekonventionerna. Du kan läsa mer om dessa i avsnitten nedan. 

Hur fungerar krigets lagar i det svenska totalförsvaret?

I Sverige läggs idag alltmer fokus på uppbyggandet av totalförsvaret. För att civila ska kunna skyddas i händelse av väpnad konflikt är det viktigt att detta arbete tar avstamp i den humanitära rätten. Du kan läsa mer om det i vår rapport ”Värn i allvarstider - ett humanitärt perspektiv på totalförsvaret”. I rapporten identifierar vi flera åtgärder som behövs för att stärka det humanitära perspektivet inom Sveriges totalförsvar.  

Hur arbetar Sverige för att åtala och straffa brott mot krigets lagar?

Alla stater, inklusive Sverige, måste kunna åtala och straffa dem som bryter mot krigets lagar. Därför finns det svenska lagar mot krigsbrott som svensk polis och åklagare arbetar utifrån. Du kan läsa mer om hur brott  mot den humanitra rätten hanteras i Sverige, eller så kan du gå vår webbkurs om arbetet mot krigsbrott. Där får du bland annat höra svensk polis och åklagare berätta om sitt arbete.  

Hur arbetar Sverige för respekt för krigets lagar? 

Även stater som inte deltar i krig har en viktig roll att arbeta för respekt för krigets lagar på fler sätt. Det innebär bland annat att sprida kunskap om reglerna, och se till att den personal som behöver extra kunskap får det.  

  • Sverige har till exempel en uttalad skyldighet att se till att soldater har kunskap om den humanitära rätten. Här har Försvarsmakten en viktig uppgift att utbilda sin personal. 
  • Även det civila försvaret behöver kunskap om vad som gäller. Det finns därför också myndigheter och organ som har i uppgift att till exempel arbeta för att sprida kunskap om reglerna, eller bedöma om reglerna följs i samband med vapenprojekt. 
  • Sverige arbetar också för respekt för reglerna genom internationella ställningstaganden och initiativ – Sverige uttalar sig ofta när man anser att krigets lagar inte följs. Du kan hitta exempel på vad Sverige sagt genom åren i våra årsböcker, som du hittar här.

Vad kan jag göra för att bidra till respekten för krigets lagar i Sverige?

För att säkerställa Sveriges efterlevnad av krigets lagar är det bra alla i Sverige känner till att det finns regler i krig. Så det bästa du kan göra är att ta reda på mer om vad krigets lagar är och sprida den kunskapen vidare. 

  1. Ett bra första steg är att  gå vår webbkurs om krigets lagar
  2. Lär dig mer om de särskilda reglerna för skydd av exempelvis sjukvården, civilförsvaret och kulturegendom
  3. Fördjupa dig i krigets lagar, gå fler kurser och kanske bli folkrättsinformatör 

     

Läs mer om krigets lagar i Sverige