Soldathänder som håller i ett vapen.

Barn som utnyttjas och tvingas bli soldater i krig

Barn som utnyttjas och tvingas bli soldater i krig

Krig drabbar barn hårt. Skolor bombas, barn tvingas på flykt och alltför ofta rekryteras de som så kallade barnsoldater.

Barn är särskilt sårbara i krig och konflikter. De kan bli skadade eller dödas. Förlora föräldrar och syskon. De kan tvingas leva på flykt, utan möjlighet att gå i skolan och utan tillräckligt med mat och rent vatten. Dessutom händer det tyvärr gång på gång att barn utnyttjas på olika sätt av stridande parter i konflikter.

Bilden av barnsoldater

Ingen vet exakt hur många så kallade barnsoldater det finns i världen. Men det handlar om tiotusentals barn i flertalet olika länder. 

Begreppet barnsoldater är dock problematiskt eftersom det ger en väldigt smal och felaktig bild av hur verkligheten ser ut för barn i väpnade konflikter. När man talar om barnsoldater är det lätt att föreställa sig barn som direkt deltar i stridigheter vid krigets frontlinje. I verkligheten kan dock barn tvingas delta i konflikter på olika sätt.

De kan rekryteras av väpnade grupper för att själva bära vapen och strida, men också för att skickas på spaningsuppdrag eller för att mot sin vilja användas som mänskliga sköldar. Andra kan rekryteras för att hjälpa till med hushåll eller laga mat åt de stridande. Vissa blir bortgifta och hållna som sexslavar. Barn utnyttjas på många olika sätt som alla kan var djupt traumatiserande.

Förbjudet att rekrytera barn

Den internationella humanitära rätten (ofta kallad krigets lagar) har regler som ger ett särskilt skydd för barn i krig och konflikt. Barn får inte rekryteras av en stats väpnade styrkor eller icke-statliga väpnade grupper. De får heller inte delta i stridigheter. Förbudet mot användandet av barnsoldater återfinns i fler olika lagar – bland annat Genèvekonventionerna och Barnkonventionen med tilläggsprotokoll.

Läs mer om lagarna som skyddar barn i krig.

Vad gör Röda Korset för att hjälpa?

För att stoppa att barn tvingas delta i strider och att barn rekryteras arbetar vi bland annat med att:

  • Uppmana stater att anta internationell lagstiftning och föra samtal med staters väpnade styrkor och icke-statliga väpnade grupper för att få dem att frige barn som blivit rekryterade och se till att barn som är frihetsberövade får det skydd som de har rätt till.
  • Hjälpa barn som tvingats delta i krig eller som har upplevt traumatiska upplevelser under krig att få tillgång till rehabilitering och psykosocialt stöd.
  • Informera om den humanitära rättens regler och lagar. Det är viktigt att alla vet vad som för att garantera att barn skyddas i konfliktsituationer. Genom att öka kunskapen om krigets lagar kan vi öka skyddet för barn.
Kvinna lär ut krigets lagar

Allt om krigets lagar

Krigets lagar