Mygga sitter på hud

Denguefeber – det här behöver du veta

Denguefeber – det här behöver du veta

Allt fler blir sjuka i denguefeber runt om i världen. Ta del av våra råd om hur du kan skydda dig.

Vad är denguefeber?

Det är en myggburen virussjukdom. Viruset sprids till människor främst via myggarten Aedes aegypti (ibland kallad gulafebermyggan) som också sprider sjukdomarna chikungunya, gula febern och zika. Myggorna är främst aktiva och biter människor när det är ljust ute, ofta i gryning eller skymning.

Vilka är symptomen på dengue?

Denguefeber påminner på många sätt om en influensa.

Vanliga symptom är: Hög feber (uppåt 40 grader), frossa, svettningar, muskel- och ledvärk, värk bakom ögonen, illamående, kräkningar, svullna körtlar och utslag.

Efter att en person har blivit biten av en mygga med dengue kan det dröja 4-10 dagar innan personen blir sjuk. I de flesta fall varar sedan sjukdomen 2-7 dagar innan infektionen går över av sig själv.

Men sjukdomen kan ibland bli mer allvarlig och då kan den som är sjuk få exempelvis svår buksmärta, ihållande kräkningar, blödande tandkött, och kräkningar med blod. Allvarlig denguefeber kräver sjukhusvård. I värsta fall kan den som insjuknat dö.

Sök vård om du misstänker att du har denguefeber.

Var kan man smittas av viruset?

På platser med tropiskt eller sub-tropiskt klimat. Viruset sprids framför allt i städer. De mest drabbade regionerna är Sydostasien, Latinamerika och västra Stillahavsområdet. Men denguefeber finns också i Afrika, andra delar av Asien och östra Medelhavet. Klimatförändringar och stigande temperatur kan göra att fler områden får myggor som sprider denguefeber.

Kan jag få denguefeber om jag åker på semester till Thailand?

Ja, risken finns att du kan få viruset. I Thailand och flera andra länder i Sydostasien är denguefeber ett relativt utbrett problem. 2019 rapporterades 235 fall av personer i Sverige som smittats av dengue utomlands, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hur kan jag skydda mig?

I nuläget finns det inget vaccin som ges till turister. Tänk på följande om du är i områden där denguefeber finns:

 • Använd myggmedel med DEET. Tänk på att myggan som sprider dengue främst biter i dagsljus.
 • Använd myggnät när du sover.
 • Håll myggorna borta från platsen där du sover. Stäng fönster, sätt på luftkonditionering eller använd insektsnät.
 • Använd långbyxor och långärmade tröjor.
 • Täck för eller töm ut vatten som samlats i exempelvis hinkar och blomkrukor. Detta blir annars en utmärkt häckningsplats för myggorna som frodas i stillastående vatten.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Blir denguefeber vanligare i världen?

Ja, den senaste decennierna har antalet fall ökat. Dengue har nu spridits till över 100 länder, för 50 år sedan fanns det bara i nio länder. Antalet infektionsfall har gått från 15 000 per år under 1960-talet till uppskattningsvis flera hundra miljoner fall idag. Tusentals människor, främst barn, dör varje år.

Varför ökar spridningen av dengueviruset?

Myggorna som sprider viruset gillar att häcka på små ytor i stillastående vatten. De trivs bra i städer eftersom det där finns exempelvis gamla bildäck, hinkar, blomkrukor, duschgolv och toalettankar som samlar upp vatten. Växande befolkningar, dåligt planerade städer, brist på avfallshantering och sanitetsfaciliteter bidrar till att dengue sprider sig. Ökat resande och handeln i världen är också en bidragande orsak.

Hur jobbar Röda Korset mot denguefeber?

Vi finns i 192 länder och jobbar för att hindra spridningen av dengue. Några av de åtgärder vi gör är att:

 • Informera människor om vad denguefeber är, hur sjukdomen kan undvikas och vad man ska göra om någon blir sjuk.
 • Hjälpa till att minska antalet myggor i riskområden, bland annat genom att städa upp på platser där myggorna kan häcka.
 • Stödja och ger sjukvård till drabbade.
 • Utbilda våra lokala volontärer så att de till exempel kan hjälpa till att informera, stoppa spridning och upptäcka utbrott av denguefeber.
Unga volontärer bekämpar spridning av denguemyggor
Våra volontärer i Kambodja städar för att myggorna som sprider dengue ska få färre platser att häcka på.
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar