Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli medlem och stöd vårt arbete, bland annat med volontärer på flyktingförläggningar.

Bli medlem

Vi är en medlemsburen organisation och våra medlemmar är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta kämpa för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof, vare sig här i Sverige eller runt om i världen. Medlemskapet är ett ställningstagande och demokrati.
Vi är en medlemsburen organisation och våra medlemmar är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta kämpa för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof, vare sig här i Sverige eller runt om i världen. Medlemskapet är ett ställningstagande och demokrati.

Ditt medlemskap betyder mycket

Medlemskapet innebär att du tar ställning för våra grundprinciper, ställer dig bakom våra värderingar om medmänsklighet, handlingskraft och allas lika värde, och hjälper oss att bilda opinion och uppvakta politiker för en medmänskligare värld. Som medlem är du ett värdefullt stöd i vårt arbete med att rädda liv och sprida hopp i katastrofer världen över. Tillsammans kan vi påverka!

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Fyra gånger om året får du Röda Korset Magasin, fullspäckat med aktuella berättelser och fakta om vårt arbete världen över.

Bli medlem

Lokal eller nationell medlem

Välj om du vill vara lokal eller nationell medlem i anmälningsformuläret. 

Lokal medlem

Du blir medlem i en lokalförening på din ort, även kallad Krets. Du får information om vad som händer i ditt närområde och har möjlighet att engagera dig där. Du har även möjlighet att delta i den lokaldemokratiska processen.

Nationell medlem

Du får övergripande information om vad som sker inom Röda Korset men har inte demokratiska rättigheter på lokal nivå. Däremot har du möjlighet att påverka genom att exempelvis skriva motioner till riksstämman.