Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Så jobbar vi i krig och konflikt

Vi kan hjälpa där ingen annan kan – I krig, i fängelser och när människor har tappat bort sin familj.
Vi kan hjälpa där ingen annan kan – I krig, i fängelser och när människor har tappat bort sin familj.

Vi arbetar över hela världen och vi har ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten – att hjälpa människor som drabbas av krig och konflikt. Det ger oss en möjlighet att finnas på plats där få andra hjälporganisationer får tillträde. 

Från år 2010 till 2018 mer än fördubblades antalet människor i behov av humanitärt stöd i världen. Krig och utdragna väpnade konflikter bidrar till att behoven fortsätter att växa.

Med 12 miljoner volontärer i 192 av världens länder är vi världens främsta katastroforganisation. Där det finns krig och väpnade konflikter, där finns det volontärer och personal från Röda Korset. Vi finns i alla de största konflikterna i världen som Syrien, Jemen, Afghanistan och Sydsudan.

Vi finns där krig och konflikter finns

Hjälpen vi ger är mångsidig: 

  • Vi ger mat och vård till de som tvingats fly sina hem och hjälper människor att leta efter familjemedlemmar som kommit bort.
  • Eftersom krig förstör infrastruktur som vattenledningar reparerar vi även ledningar så att människor får rent vatten och slipper dricka smutsigt med risk för att bli smittade av sjukdomar.
  • I krig är det också vanligt att sjukhus och hälsokliniker förstörs. Då ser vi till att de byggs upp igen så att människor får den vård de behöver.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Dialog med de stridande parterna

Röda Korset har också en unik roll genom att vi för dialog med de stridande parterna om deras ansvar att följa krigets lagar och skydda de civila. Det kan vi göra tack vare vår neutralitet och opartiskhet. Ett av många exempel är från Aleppo i Syrien där vi under flera månader hade krävt en paus i striderna för att kunna ge humanitärt bistånd. Samtalen mellan de stridande sidorna ledde, med hjälp av Röda Korset, till ett genombrott och den största och mest komplexa evakueringen av människor från Aleppo kunde då genomföras.

Även krig har regler – krigets lagar

Det kan kanske låta konstigt, men det finns regler för hur krigförande parter får bete sig och vilka vapen de får använda. Syftet är att humanisera krigföringen och begränsa lidandet för civila och stridande i väpnade konflikter.

Krigets lagar slår bland annat fast att sjukvårdspersonal, patienter, sjuktransporter och sjukhus ska skyddas. Sårade och sjuka måste tas om hand, den som har störst behov av vård ska få det först – oavsett om det är en vän eller fiende.

Neutralitet och opartiskhet gör att vi kan hjälpa

Vi väljer aldrig sida i en konflikt. Däremot tar vi alltid ställning för den enskilda människan som drabbas. Det är vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet, som gör att vi kan finnas på plats i oroshärdar och krigszoner där inga andra organisationer finns. Vi har en fantastisk möjlighet att hjälpa och förändra situationen för människor runtom i världen.

ICRC Internationella rödakorskommittén lär ut krigets lagar till militärer i Colombia.
Krigets lagar

Krigets lagar finns för att humanisera krigföringen och begränsa lidandet i väpnade konflikter.

Krigets lagar