Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ekonomi

Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.
Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.

Under 2020 samlade Röda Korset in totalt 380 miljoner kronor. Gåvorna gör det möjligt för oss att agera snabbt i händelse av kris. Så här används din gåva

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som granskar att pengarna används rätt och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids. Röda Korset strävar alltid efter en låg administrativ kostnad. Här hittar du våra riktlinjer för insamling.

Röda Korset är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Läs mer om hur det fungerar på givasverige.se

Verksamhet 2020

I vår Årsberättelse 2020 presenteras såväl verksamhet samt redovisning av räkenskapsåret och hållbarhetsarbetet. Där kan du bland annat läsa att:

  • Röda Korset ställde om hela verksamheten när coronakrisen bröt ut. Såväl i Sverige som internationellt har stora insatser gjorts för att bland annat informera om smittspridning och minska oro.
  • Viljan att bidra i krisen var stor. 7 300 nya volontärer anmälde sig för att hjälpa till i Sverige och omkring 35 000 matkassar och medicin delades ut till människor i riskgrupp.
  • 150 000 personer lärde sig rädda liv via vår digitala kurs.
  • Vi tog emot 3 500 samtal i vår migrationsrådgivning.
  • 970 ton textil samlades in för återvinning via våra second hand-butiker.
  • I det översvämningsdrabbade Sudan fick 18 200 människor hjälp med skyddsboenden. 70 000 fick matpaket.
  • Svåra explosioner drabbade Libanons huvudstad. Vi såg till att 3 700 människor fick akutvård och gav psykologiskt stöd till 16 300.
  • Vi fortsatte vårt omfattande stöd till människor drabbade av kriget i Syrien. 862 500 personer i Idlib fick till exempel mat och krispaket när de tvingades på flykt vid årets början.
  • Runt om i världen hjälpte 14 miljoner volontärer till för att rädda liv och ge hopp.

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Tack för din gåva!

Vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Genom din gåva kan vi ge hopp och rädda liv i Sverige och världen!

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Uppgifter

Tack för er gåva!

Vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Genom er gåva kan vi ge hopp och rädda liv i Sverige och världen!

Stora bidrag

Drygt hälften av Röda Korsets intäkter är bidrag från myndigheter. Biståndsorganet Sida bidrar mest, förra året med 208 miljoner kronor. Vi får även ekonomiskt stöd från Kultur- och Socialdepartementen, flera landsting, EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera. Totalt fick vi in 385 miljoner kronor i bidrag från den offentliga sektorn 2020.

Partner till EU

EU är världens största givare av humanitärt bistånd och stödet samordnas av Europeiska kommissionens avdelning för civilskydd och humanitära insatser (ECHO). EU:s humanitära bistånd genomförs med hjälp av över 200 partnerorganisationer. Svenska Röda Korset har tilldelats EU:s humanitära partnerskapscertfikat efter en utförlig granskning av organisationens förmåga att genomföra humanitära insatser i enlighet med Europeiska förordningen om humanitärt bistånd (1257/96).

Här kan du se: EU:s humanitära partnerskapscertfikat

Lokal insamling

Våra lokala rödakorsföreningar samlade in 29 miljoner kronor under 2020. Föreningarna driver våra cirka 300 second hand-butiker och gör egna insamlingar till förmån för Röda Korsets verksamhet. Bidragen från insatser runt om i Sverige är mycket värdefulla.

Ansvarsfull förvaltning

Röda Korset har tillgångar i form av fonder och aktier. För att kunna säkerställa ett långsiktigt åtagande är det viktigt att vi förvaltar detta kapital på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Kapitalet som förvaltas kommer från tidigare arv, donationer och fastigheter. Från oktober 2012 har förvaltning av kapital genererat över 600 miljoner kronor i överskott, som gått till vår verksamhet. Vill du veta mer om vår kapitalförvaltning? Här finns svar på de vanligaste frågorna.