Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ekonomi

Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.
Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.

Under 2021 samlade Röda Korset in totalt 380 miljoner kronor. Gåvorna gör det möjligt för oss att agera snabbt i händelse av kris. Så här används din gåva

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som granskar att pengarna används rätt och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids. Röda Korset strävar alltid efter en låg administrativ kostnad. Här hittar du våra riktlinjer för insamling.

Röda Korset är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Läs mer om hur det fungerar på givasverige.se

Verksamhet 2021

I vår Årsberättelse 2021 presenteras såväl verksamhet samt redovisning av räkenskapsåret och hållbarhetsarbetet. Där kan du bland annat läsa att:

  • Vi fortsatte våra globala hjälpinsatser i coronakrisen. Vi bidrog bland annat till att 150 miljoner människor världen över fick olika former av stöd vid vaccinationer mot covid-19.

  • Vår kamp mot hungern fortsatte. I Somalia fick fler än 10 000 undernärda människor hjälp och i Afghanistan delades 30 000 matpaket, 30 000 hygienkit och 3 500 vinterkit ut.

  • I Myanmar fick 10 000 människor hälsovård och vi gav livsviktigt stöd till landets ambulansverksamhet.

  • Kriget i Syrien gick in på sitt elfte år. Många människor har förlorat hoppet om en framtid och lider av psykiska besvär. Vi bidrog vi till att 6 000 patienter fick hjälp vid kliniker runt om i landet.

  • 57 av våra 250 secondhandbutiker i Sverige blev digitala och kunde nå kunder trots de begränsningar som coronapandemin förde med sig.

  • Fler människor i Sverige fick hjälp mot ensamhet och utanförskap då ett nytt Röda Korsets hus öppnades, i Vänersborg.

  • Runt om i världen hjälpte 14 miljoner volontärer till för att rädda liv och ge hopp.

Män lastar av hjälppaket från helikopter.
Årsredovisning

I årsberättelsen får du kunskap om vår verksamhet, finansiering och hållbarhetsarbete under det gångna året.

Årsredovisning

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Tack för din gåva!

En bekräftelse skickas till din mejl, det kan ta upp till ett dygn innan du får den.
 
Genom din gåva kan vi ge hopp och rädda liv!

Var med och rädda liv varje månad!

Bli månadsgivare

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Uppgifter
Fyll i ett giltigt postnummer

Tack för er gåva!

Vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Genom er gåva kan vi ge hopp och rädda liv i Sverige och världen!

Stora bidrag

Drygt hälften av Röda Korsets intäkter är bidrag från myndigheter. Biståndsorganet Sida bidrar mest, förra året med 135 miljoner kronor. Vi får även ekonomiskt stöd från Kultur- och Socialdepartementen, flera landsting, EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera. Totalt fick vi in 293 miljoner kronor i bidrag från den offentliga sektorn 2021.

Partner till EU

EU är världens största givare av humanitärt bistånd och stödet samordnas av Europeiska kommissionens avdelning för civilskydd och humanitära insatser (ECHO). EU:s humanitära bistånd genomförs med hjälp av över 200 partnerorganisationer. Svenska Röda Korset har tilldelats EU:s humanitära partnerskapscertfikat efter en utförlig granskning av organisationens förmåga att genomföra humanitära insatser i enlighet med Europeiska förordningen om humanitärt bistånd (1257/96).

Här kan du se: EU:s humanitära partnerskapscertfikat

Lokal insamling

Våra lokala rödakorsföreningar samlade in 36 miljoner kronor under 2021. Föreningarna driver våra cirka 250 second hand-butiker och gör egna insamlingar till förmån för Röda Korsets verksamhet. Bidragen från insatser runt om i Sverige är mycket värdefulla.

Ansvarsfull förvaltning

Röda Korset har tillgångar i form av fonder och aktier. För att kunna säkerställa ett långsiktigt åtagande är det viktigt att vi förvaltar detta kapital på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Kapitalet som förvaltas kommer från tidigare arv, donationer och fastigheter. Från oktober 2012 har förvaltning av kapital genererat över 600 miljoner kronor i överskott, som gått till vår verksamhet. Vill du veta mer om vår kapitalförvaltning? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Barn med Röda Kors-paket
Förhindra bedrägeri och korruption

Vår policy för förhindrande av bedrägeri och korruption visar hur vi säkerställer nolltolerans mot bedrägeri och korruption.

Förhindra bedrägeri och korruption