Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ekonomi

Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.
Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.

Under 2019 samlade Röda Korset in totalt 388 miljoner kronor. Gåvorna gör det möjligt för oss att agera snabbt i händelse av kris. Så här används din gåva

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som granskar att pengarna används rätt och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids. Röda Korset strävar alltid efter en låg administrativ kostnad. Här hittar du våra riktlinjer för insamling.

Röda Korset är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Läs mer om hur det fungerar på givasverige.se

Verksamhet 2019

I vår Årsberättelse 2019 presenteras såväl verksamhet samt redovisning av räkenskapsåret och hållbarhetsarbetet. Där kan du bland annat läsa att

  • Röda Korset hjälpte till i 19 akuta kriser under året, bland annat vid den svåra cyklonen Idai som slog hårt mot Mocambique. 143 000 människor fick nödhjälp.
  • Vi fortsatte med vårt omfattande stöd till de drabbade av kriget i Syrien. Vi bidrog bland annat till att 80 procent av Syriens befolkning fick tillgång till rent vatten. Insatserna omfattade även sjuk- och hälsovård.
  • En stor insats för att stoppa spridning av ebola gjordes i Kongo-Kinshasa, bland annat med hjälp av 3 600 volontärer och delegater med expertkunskap.
  • Vi stöttade långsiktiga vård- och hälsoprojekt i 15 länder.
  • Vi tog emot 3 546 samtal till vår migrationsrådgivning.
  • 1 695 patienter fick vård vid våra behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Sverige.
  • 1 445 rödakorsvärdar agerade medmänskligt stöd på sjukhus runt om i Sverige.

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 100 kronor
kr

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Stora bidrag

Drygt hälften av Röda Korsets intäkter är bidrag från myndigheter. Biståndsorganet Sida bidrar mest, förra året med 167 miljoner kronor. Vi får även ekonomiskt stöd från Kultur- och Socialdepartementen, flera landsting, EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera. Totalt fick vi in 313 miljoner kronor i bidrag från den offentliga sektorn 2018.

Lokal insamling

Våra lokala rödakorsföreningar samlade in 53 miljoner kronor under 2019. Föreningarna driver våra 300 second hand-butiker och gör egna insamlingar till förmån för Röda Korsets verksamhet. Bidragen från insatser runt om i Sverige är mycket värdefulla.

Ansvarsfull förvaltning

Röda Korset har tillgångar i form av fonder och aktier. För att kunna säkerställa ett långsiktigt åtagande är det viktigt att vi förvaltar detta kapital på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Kapitalet som förvaltas kommer från tidigare arv, donationer och fastigheter. Från oktober 2012 har förvaltning av kapital genererat över 460 miljoner kronor i överskott, som gått till vår verksamhet. Vill du veta mer om vår kapitalförvaltning? Här finns svar på de vanligaste frågorna.