Handslag som välkomnar flykting

Ekonomi

Ekonomi

Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Vi får också bidrag från myndigheter och offentliga organ. Vi arbetar hela tiden för att se till att hjälpen är så effektiv som möjligt.

Under 2022 samlade Röda Korset in totalt 852 miljoner kronor. Gåvorna gör det möjligt för oss att agera snabbt i händelse av kris. Så här används din gåva.

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som granskar att pengarna används rätt och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids. Röda Korset strävar alltid efter en låg administrativ kostnad. Här hittar du våra riktlinjer för insamling (PDF).

Röda Korset är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar dess kvalitetskod. Läs mer om hur det fungerar på givasverige.se.

Logga för Giva - svensk insamlingskontroll

Verksamhet 2023

I vår årsberättelse för 2023 berättar vi om effekterna av vår verksamhet, vår ekonomi och hållbarhetsarbetet. Där kan du bland annat läsa att:

  • 33 300 besök gjordes vid våra Röda Korsets hus 2023. Här får människor hjälp att hålla sig friska och må bättre genom en rad verksamheter. Mat och kläder delas ut, språkundervisning erbjuds liksom mycket annat.
  • 14 455 personer utbildades i första hjälpen. Röda Korsets Kurser ges både på plats och digitalt och kunskapen gör att många liv kan räddas.
  • 9 990 elever, föräldrar och invånare i Kapoeta, Sydsudan, har fått lära sig om mens och kvinnors rättigheter. Tvättbara mensskydd har också delats ut. Nu går många fler flickor i skolan än tidigare och skammen kring mens utmanats. Röda Korsets satsning har också skapat viktiga samtal om de farliga barnäktenskapen och vikten av att flickor får utbildning.
Diagram över verksamheters intäkter
Män som lastar av hjälppaket

I årsredovisningen får du kunskap om vår verksamhet

Läs ekonomisk årsberättelse

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 191 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Betalning
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi finns på plats i 191 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Betalning

Stora bidrag

Drygt hälften av Röda Korsets intäkter är bidrag från myndigheter. Biståndsorganet Sida bidrar mest, förra året med 163 miljoner kronor. Vi får även ekonomiskt stöd från Kultur- och Socialdepartementen, flera landsting, EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera. Totalt fick vi in 331 miljoner kronor i bidrag från den offentliga sektorn 2022.

Partner till EU

EU är världens största givare av humanitärt bistånd och stödet samordnas av Europeiska kommissionens avdelning för civilskydd och humanitära insatser (ECHO). EU:s humanitära bistånd genomförs med hjälp av över 200 partnerorganisationer. Svenska Röda Korset har tilldelats EU:s humanitära partnerskapscertfikat efter en utförlig granskning av organisationens förmåga att genomföra humanitära insatser i enlighet med Europeiska förordningen om humanitärt bistånd (1257/96).

Läs på engelska - EU:s humanitära partnerskapscertfikat (PDF)

Lokal insamling

Våra lokala rödakorsföreningar samlade in 64 miljoner kronor under 2022. Föreningarna driver våra cirka 250 second hand-butiker och gör egna insamlingar till förmån för Röda Korsets verksamhet. Bidragen från insatser runt om i Sverige är mycket värdefulla.

Ansvarsfull förvaltning

Röda Korset har tillgångar i form av fonder och aktier. För att kunna säkerställa ett långsiktigt åtagande är det viktigt att vi förvaltar detta kapital på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Kapitalet som förvaltas kommer från tidigare arv, donationer och fastigheter. Från oktober 2012 har förvaltning av kapital genererat över 600 miljoner kronor i överskott, som gått till vår verksamhet. Här kan du läsa frågor och svar om vår kapitalförvaltning.

Pojke och flicka bär Röda Kors-paket

Nolltolerans mot bedrägeri och korruption

Förhindra bedrägeri och korruption