Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Så används pengarna

Din gåva till Röda Korset hjälper utsatta människor runt om i världen. Tack vare ditt stöd kan vi agera snabbt för att rädda liv i kriser och katastrofer. Vi vet var hjälpen bäst behövs och vi ser till att den kommer fram.
Din gåva till Röda Korset hjälper utsatta människor runt om i världen. Tack vare ditt stöd kan vi agera snabbt för att rädda liv i kriser och katastrofer. Vi vet var hjälpen bäst behövs och vi ser till att den kommer fram.

Under 2019 samlade vi in totalt 388 miljoner kronor. 84 procent av pengarna går direkt till hjälpinsatser för utsatta människor världen över.

Noggrann kontroll

Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Röda Korset strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så mycket pengar som möjligt går till ändamålet. Det är viktigt att du som givare känner dig trygg med hur din gåva används. Därför redovisar vi öppet hur vi arbetar. Vår verksamhet kontrolleras också noga både externt och internt.

Hjälpinsatser i världen

Röda Korset finns på plats i 192 länder, redo att agera om kriser eller katastrofer sker. Vi hjälper utsatta människor vid naturkatastrofer och i krig och konflikter. I varje land finns en rödakorsförening, som har god kännedom om var behoven är som störst och var Röda Korset och din gåva kan göra bäst nytta när krisen sker. Runt om i världen finns även 14 miljoner volontärer som är redo att rycka in!

När det sker en stor katastrof någonstans i världen förmedlas stöd till rödakorsföreningen på plats. Det samordnas av Internationella rödakorskommittén, ICRC, och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa utsatta människor på ett sätt som ingen annan organisation kan.

Stödet kan både bestå av både experthjälp och pengar. Våra experter finns ute i kriser och konflikter, för att hjälpa till med bland annat vård, vattenförsörjning och återuppbyggnad av förstörda samhällen. När pengar förmedlas går de bland annat till att hjälpa människor med evakuering, tak över huvudet, mat, vatten och värme.

Röda Korset finns inte bara på plats när katastrofen sker, utan både före och efter. Vi arbetar förebyggande för att katastrofer inte ska inträffa och stannar också kvar efteråt för att hjälpa människor att bygga upp sina liv igen – långt efter att andra organisationer har gett sig av och medierna tystnat.

Under 2019 gick 42 procent av våra intäkter till internationella hjälpinsatser.

Verksamhet i Sverige

Röda Korset har verksamhet i hela Sverige. Det finns över 600 lokala föreningar som på olika sätt jobbar för att hjälpa människor. De skapar mötesplatser för ensamkommande unga och ensamma i samhället, de besöker människor på sjukhus och står redo att agera om en olycka eller kris skulle inträffa.

Röda Korset driver även behandlingscenter för krigsskadade och torterade på flera platser i Sverige. Vi hjälper till med efterforskning av anhöriga som försvunnit på flykt och bistår vid familjeåterförening. Vi erbjuder vård till dem som inte får hjälp någon annanstans.

Under 2019 gick 42 procent av våra intäkter till insatser i Sverige.

Varför behövs administration?

Röda Korset strävar efter att så mycket pengar som möjligt ska gå till ändamålet, det vill säga till hjälp för utsatta människor. Vi bedriver en effektiv insamlingsverksamhet och strävar efter att våra kostnader för administration hålls så låga som möjligt. Under 2019 gick 5 procent av intäkterna till administration, då är kostnaderna för medlemshantering av 115 400 medlemmar medräknade. 11 procent gick till att utveckla vårt insamlingsarbete så att vi kan samla in ännu mer pengar och på så sätt förstärka stödet till utsatta människor.

Olika sätt att bidra på

Det ska vara enkelt att ge en gåva till Röda Korset. Det finns flera sätt att bidra på.

Som månadsgivare till Röda Korset bidrar du varje månad, vilket ger stabilitet och gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt. Pengarna är inte öronmärkta för specifika ändamål utan kan användas snabbt där de behövs som bäst. Månadsgivarna gör det möjligt för oss att vara både stabila och flexibla i vårt katastrofarbete. Vi får fler och fler månadsgivare, vilket är glädjande! I slutet av 2019 skänkte 96 945 personer till oss varje månad och bidrog med totalt 142 miljoner kr till vår verksamhet. Vill du också bli månadsgivare? Så här gör du.