En pojke tittar in i kameran och ler, i bakgrunden ser man Röda Korset-matpaket.

Så använder vi pengarna

Så använder vi pengarna

Din gåva hjälper utsatta människor runt om i världen. Tack vare ditt stöd kan vi agera snabbt för att rädda liv i kriser och katastrofer. Du kan känna dig trygg med att ditt bidrag används där det gör allra mest nytta.

Vi är måna om att pengarna används så att de gör allra mest nytta för människor i kriser och katastrofer. Under 2022 gick 88 kr av varje hundralapp direkt till hjälpinsatser för utsatta människor världen över. 

Så här använder vi pengarna

60% internationellt arbete, 28% nationella arbete, 9% insamling, 3% admin

Noggrann kontroll

Under 2022 samlade vi in 852 miljoner kronor. Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Röda Korset strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så mycket pengar som möjligt kommer fram till ändamålet. Det är viktigt att du som givare känner dig trygg med hur din gåva används. Därför redovisar vi öppet hur vi arbetar. Vår verksamhet kontrolleras också noga både externt och internt.

Hjälpinsatser i världen

Röda Korset finns på plats i 191 länder, redo att agera i kriser och katastrofer. Vi hjälper människor vid naturkatastrofer, i krig och på flykt. I varje land finns en rödakorsförening som vet var behoven är som störst och var din gåva kan göra bäst nytta. Runt om i världen finns även 14 miljoner volontärer som är redo att rycka in!

När det sker en stor katastrof förmedlas stöd till rödakorsföreningen på plats. Det samordnas av Internationella rödakorskommittén, ICRC, och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. Genom vårt världsomspännande nätverk kan vi hjälpa utsatta människor på ett sätt som ingen annan organisation kan.

Stödet kan både bestå av både experthjälp och pengar. Våra experter finns ute i kriser och konflikter, för att hjälpa till med bland annat vård, vattenförsörjning och återuppbyggnad av förstörda samhällen. När pengar förmedlas går de bland annat till att hjälpa människor med evakuering, tak över huvudet, mat, vatten och värme.

Röda Korset finns inte bara på plats när katastrofen sker. Vi arbetar förebyggande för att katastrofer inte ska inträffa och stannar också kvar efteråt för att hjälpa människor att bygga upp sina liv igen – långt efter att andra organisationer har gett sig av och medierna tystnat.

Under 2022 gick 60 procent av våra intäkter till internationella hjälpinsatser.

Verksamhet i Sverige

Röda Korset finns i hela Sverige. 458 lokala föreningar jobbar på olika sätt för att hjälpa människor. De skapar mötesplatser för ensamma, besöker människor på sjukhus och står redo att agera om en olycka eller kris skulle inträffa.

Röda Korset driver även behandlingscenter för krigsskadade och torterade på flera platser. Vi hjälper till med efterforskning av anhöriga som försvunnit på flykt och bistår vid familjeåterförening. Vi erbjuder vård till dem som inte får hjälp någon annanstans.

Under 2022 gick 28 procent av våra intäkter till insatser i Sverige.

Varför behövs administration?

Röda Korset strävar efter att så mycket pengar som möjligt ska komma fram till våra hjälpinsatser. Under 2022 gick 88 kr av varje hundralapp direkt till arbetet för att bistå i kris och katastrof. 9 kr användes för att se till att insamlingsarbetet utvecklas och kontrolleras så att vi kan samla in ännu mer till människor i kris. 3 kr gick till nödvändig administration som planering, logistik och kvalitetssäkring. Här ingår även kostnaderna för hantering av Röda Korsets 88 100 medlemmar.

Olika sätt att bidra

Det ska vara enkelt att ge en gåva till Röda Korset. Det finns flera sätt att bidra på.

Som månadsgivare till Röda Korset bidrar du varje månad, vilket ger stabilitet och gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt. Pengarna är inte öronmärkta för specifika ändamål utan kan användas snabbt där de behövs som bäst. Månadsgivarna gör det möjligt för oss att vara både stabila och flexibla i vårt katastrofarbete. Vi får fler och fler månadsgivare, vilket är glädjande! I slutet av 2022 skänkte 100 700 personer till oss varje månad. Vill du också bli månadsgivare?