Kvinna får hjälppaket i Buzi, Mozambique.

Vår värld

Vår värld

Vi på Röda Korset finns över hela världen och hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer. Tack vare miljontals volontärer når vi fram, även när det är svårt.

Vi på Röda Korset letar efter överlevande i rasmassor, delar ut mat och varma kläder när människor tvingas fly och hjälper barn att återförenas med sina föräldrar. Vi ser till att undernärda barn får näring och vaccin och förlöser mammor där inga sjukhus finns. Vi besöker äldre och frihetsberövade och ger varm soppa till hemlösa. Vi hjälper till att bygga upp samhällen som förstörts och ger människor hoppet åter.

Vi kämpar för att färre människor ska drabbas av kriser och katastrofer, men när de ändå slår till är vi på plats och hjälper. Före, under och efter – vi är där. Med 14 miljoner volontärer runt om i världen når vi fram även när det är svårt.    

Här kan läsa mer om vår värld och vad vi gör.

 

Här arbetar vi

Läs om länder där Röda Korset arbetar. Vi finns i 191 länder. Det gör att vi kan vara första på plats när katastrofer sker.

Läs om länder och platser

Naturkatastrof

Naturens krafter kan orsaka enorma katastrofer som slår hårt mot människor.

Läs om naturkatastrofer

I krig och konflikt

Vi kan hjälpa där ingen annan kan, i krig, fängelser och i sökandet efter saknade anhöriga.

Krig och konflikt

Hungersnöd

Hungerkriserna breder ut sig i världen och riskerar att leda till svält. Vi kan hjälpa tillsammans!

Hungersnöd

Sjukdomar

Röda Korset kämpar för att förebygga smittsamma sjukdomar, stärka människors hälsa och ge vård.

Läs om sjukdomar

Klimatkris

Klimatförändringarna märks i vårt arbete varje dag. De för med sig naturkatastrofer och slår liv i spillror.

Klimatförändringar

Genus och mångfald

För att hjälpen ska vara relevant måste vi ta hänsyn till människors olika behov.

Genus och mångfald

Vatten och sanitet

Vi är en av Sveriges ledande experter inom området vatten och sanitet i humanitära kriser.

Vatten och sanitet

Krigets lagar

Även i krig finns det regler som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården.

Läs mer om krigets lagar