Värvare står bakom Röda Korset-flagga

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Vi letar ständigt efter nya personer med varierande bakgrund som kan bistå oss i vårt arbete.

Välkommen till vår värld!

Att arbeta för Röda Korset är mer än en anställning. I vår värld handlar det om att rädda liv, lindra mänskligt lidanade och sprida hopp. Det gör vi varje dag runt om i världen och du kan bidra. Hos oss arbetar du med sju grundpriciper som din kompass, oavsett om du är värvare på stan, psykolog på behandlingscenter för krigsskadade och torterade, verksamhetschef på Röda Korset i Västerås eller delegat i krigets Syrien.

Lediga jobb

Se alla lediga jobb

Lediga jobb

Vad kan du jobba med på Svenska Röda Korset?

I Svenska Röda Korsets organisation ingår en centralorganisation bestående av ca 400 medarbetare. Utöver det bär också en Högskola, en folkhögskola, ett ungdomsförbund och sex behandlingscenter Röda Korsets namn. Runtom i Sverige finns dessutom över 400 lokala rödakorsföreningar som formellt sett är egna juridiska enheter men som är en del av rörelsen.

Inom vår tjänstepersonsorganisation kan du jobba med allt från internationella utvecklingsprojekt och efterforskning av förlorade anhöriga till kommunikation, krisberedskap och stöd till volontärer. Vi rekryterar också vidare till den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det finns med andra ord många olika möjligheter att växa och utvecklas med oss.

Handlingskraft och mod

För att skapa resultat och göra skillnad för våra målgrupper arbetar vi utifrån fyra förhållningssätt:

  • Handlingskraft – vi vågar prioritera och har modet att fatta beslut
  • Medmänsklighet – vi ser individen och lyssnar nyfiket i mötet med andra
  • Ett Röda Korset – vi agerar för samverkan och ser till helheten
  • Utveckling och lärande – vi testar nytt och reflekterar, vi vågar misslyckas

Genom ett aktivt ledar- och medarbetarskap skapar vi tillsammans en handlingskraftig och modig kultur där vi använder vår potential på bästa sätt och tar ansvar för såväl oss själva som vår gemensamma arbetsmiljö. Det ökar trygghet och tydlighet i organisationen och hjälper oss att möta och hantera kriser, snabba förändringar och oförutsägbarhet i omvärlden.

Tillsammans gör vi skillnad!

Långsmal båt med Röda Korset-flagga

Så här går rekryteringen till

Rekryteringsprocessen
Pojke dricker vid vattenbrunn

Gör praktik hos oss

Praktik