Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Så här ser rekryteringsprocessen ut

Vår ambition är att rekryteringsprocessen ska se ut som nedan. Variationer kan förekomma beroende på tjänst.
Vår ambition är att rekryteringsprocessen ska se ut som nedan. Variationer kan förekomma beroende på tjänst.

Steg 1: Bekräftelse

Du får en bekräftelse när vi har tagit emot din ansökan.

Steg 2: Information om rekryteringsprocessen

När sista ansökningsdag är passerad får du information om hur många som har sökt, hur vi har planerat processen, de dagar vi har planerat för intervjuer men också när vi beräknar vara klara med processen.

Steg 3: Urval

Vår ambition är att ha läst igenom ansökningarna inom ett par dagar efter sista ansökningsdag.

Steg 4: Test

Ofta använder vi tester som stöd för urval till intervju. Vi bjuder då in de 6-10 kandidater som uppfyller profilen bäst till att göra ett eller ett par arbetsrelaterade tester. Sedan görs en samlad bedömning utifrån ansökan och testresultat. 3-4 personer bjuds in på en första intervju.

Information om våra urvalstester
Steg 5: Första intervjun

Förbered dig inför intervjun

Vi rekommenderar dig att bekanta dig med Röda Korset inför intervjun.

I den första intervjun träffar du rekryterande chef och ytterligare en representant från organisationen, oftast från HR. Syftet är att ge dig en bild av Röda Korset och för oss att få en bild av dina drivkrafter och tidigare erfarenheter. Har vi ett ömsesidigt intresse av att prata vidare om tjänsten kommer vi att ses i en andra intervju.

Steg 6: Andra intervjun

Inför den andra intervjun får kandidaterna ofta göra ett arbetsprov eller en uppgift att reflektera kring en frågeställning. Det ger dig som kandidat en fördjupad känsla för den tjänst du söker och vi får veta mer om hur du resonerar. Vi går igenom den självskattning du gjort i samband med urvalstesten och ställer fördjupade frågor kring den. Vid den andra intervjun träffar du, förutom rekryterande chef, också en person som du kommer att ha kontakt med om du får tjänsten.

Steg 7: Bakgrundskontroll

Innan vi erbjuder en anställning tar vi alltid in betyg från din högsta utbildning, ber dig verifiera din senaste arbetsplats och kontaktar två referenser som du har uppgett. Beroende på vilken tjänst du sökt kan vi göra ytterligare bakgrundskontroller. Alla tjänster på chefsnivå tillsätts i samråd med våra fackliga parter.

Steg 8: Hur ligger du till i processen?

Om du inte går vidare till tester får du återkoppling inom ett par veckor då du får veta på vilka grunder vi har gjort vårt urval. Det händer att vi ibland bjuder in till intervjuer i flera omgångar. Ibland kan det därför dröja innan du får återkoppling om du fått göra tester, men inte kallats till den första intervjuomgången.

Återkoppling och frågor

Vi arbetar för att vara snabba och transparenta i vår kommunikation. Vårt mål är att hålla dig informerad även om processen drar ut på tiden. Du är välkommen att kontakta din rekryterare om du har frågor om en ansökningsprocess du är med i. Namn och kontaktuppgifter till din rekryterare framgår i bekräftelsen på ansökan. Har du frågor om rekrytering generellt på Röda Korset är du välkommen att kontakta HR-service@redcross.se.

Lastar nödhjälp från båt
Lediga jobb

Bli en del av Röda Korset. Här hittar du våra lediga tjänster just nu. Sök idag!

Se alla lediga jobb