Man håller i liten flicka

Asyl och migration

Asyl och migration

Här hittar du hjälp och stöd. Vi ger råd i asyl, familjeåterförening, efterforskning och återvändande. Vi arbetar för en human och rättssäker migrationsprocess

Över hela världen tvingas människor på flykt, de fördrivs från sina hem och utsätts för stora risker. Ofta nekas människor på flykt det skydd som behövs för att garantera deras säkerhet, värdighet och rättigheter.

Röda Korset har en lång historia av att stötta människor på flykt och längs migrationens väg, oavsett rättslig status. 

Se här hur du kan få stöd i asyl, efterforskning, familjeåterförening och återvändande:

Händer.

Vår hjälp i Sverige

Aktiviteter och gemenskap

Läs om aktiviteter och gemenskap