Man håller barn i famnen

Stöd vid avslag och återvändande

Stöd vid avslag och återvändande

Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.

Inför ett eventuellt åter­vän­dande

Röda Korset arbetar för att ett återvändande ska vara så värdigt och humant som möjligt. Alla som vill eller tvingas återvända ska kunna få korrekt information om vilka regler som gäller och vilket stöd man har rätt till.

Vi kan ge individuellt anpassat stöd till dig som fått avslag på asylansökan eller av andra skäl står inför ett eventuellt återvändande genom:

  • Neutral information och rådgivning om asyl. Juridiskt ombud erbjuds under vissa förutsättningar i enskilda ärenden.
    Praktisk hjälp inför återvändandet i hemlandet, exempelvis hjälp att ordna med intyg och stöd i kontakter med myndigheter.
  • Hjälp att kontakta Röda Korset eller Röda Halvmånen i hemlandet för information innan resan, stöd i kontakter med myndigheter och andra organisationer.
  • I vissa fall praktisk hjälp i hemlandet i form av rådgivning, hämtning på flygplats, matpaket eller annat, beroende på vilket land det gäller.

Kontaktformulär för individuellt stöd

Fyll i formuläret , så kan vi hjälpa dig vidare.

Till kontaktformulär

Svenska Röda Korset fortsätter stärka stödet till individer som förväntas återvända på grund av avslag på asylansökan i Sverige genom projektet AMIRA  II  (Assisting Migrants in Return and Asylum), finansierat av EU fonden AMIF. Satsningen mellan 2023-2025 fokuserar till att stärka individens återhämtningsförmåga genom juridiskt, psykosocialt och praktiskt stöd till återvändande – i Sverige och på internationell nivå.

Kontakta oss

Mejla dina frågor om avslag på asyl och återvändande till

Bakhuvudet på man med mobil

Till dig som möter personer som fått avslag på asylansökan

Läs om avslag och återvändande
Hand håller i kaffekopp

Stöd någon som är i kris

Lär dig om krisstöd