Asylsökande man kramar dotter i lila tröja

Asyl

Asyl

Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket. Hos oss kan du få hjälp med rådgivning kring asyl.

Just nu är nästan 80 miljoner människor på flykt runt om i världen. Som ett komplement till myndigheter ger vi neutral information om vilka regler som gäller och vad som kan vara bra att tänka på i ditt ärende. Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och att alla som söker asyl ska behandlas humant. Vi kan stötta personer som söker asyl, eller har fått avslag på sin ansökan.

Rådgivning om asyl

När du kontaktar oss kan du få information om vägen mot att asyl. Vi informerar om:

 • Reglerna enligt svensk och internationell lagstiftning.
 • Hur asylprocessen går till.
 • Vilka alternativ som finns efter avslutad asylprocess.
 • Om uppdraget gäller en särskild person, arbetar vi endast på uppdrag av den personen.

Förbered dig inför vårt samtal

När du kontaktar oss behöver du kunna berätta:

 • Har personen sökt asyl?
 • Är det ett så kallat Dublin-ärende?
 • Vem är det som söker (man, kvinna, ensamkommande barn eller familj)?
 • Var i processen befinner sig den asylsökande?
 • Vilket land kommer den asylsökande ifrån?
 • Vilka asylskäl åberopas?
 • Finns det ett offentligt biträde?
 • Vilken hjälp önskas av Svenska Röda Korset? Om
 • Migrationsverket/migrationsdomstolen har avslagit ansökan: Vilket datum avslogs ansökan?
 • Har beslutet överklagats?
 • Finns det nya omständigheter eller asylskäl som inte tidigare åberopats?

Asylprocessen kan ta lång tid. Här kan du se vad vi har för aktiviteter som du kan vara med på under tiden du väntar på svar på din ansökan.

Kontaktformulär för individuellt stöd

Fyll i formuläret , så kan vi hjälpa dig vidare.

Till kontaktformulär

Juridiskt ombud i asylärenden

Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och att alla som söker asyl ska behandlas humant.

Vi kan, i vissa särskilda fall och under vissa omständigheter, driva enskilda juridiska ärenden efter avslutad asylprocess, så kallade verkställighetshinder.

Vi prioriterar ärenden

 • Där våra jurister bedömer att de kan göra skillnad
 • Som skulle kunna leda till förändrad praxis
 • Där det finns mycket starka humanitära skäl (undantagsfall).
 • Om uppdraget gäller en särskild person, arbetar vi endast på uppdrag av den personen.

Kontakta oss

Har du frågor om asyl?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Hand håller i kaffekopp

Stöd någon som är i kris

Lär dig om krisstöd
Återvändande

Stöd till återvändande

Läs om återvändande