Barn kramar om benen på vuxen

Stort stöd för en medmänsklig migrationspolitik

Stort stöd för en medmänsklig migrationspolitik

En klar majoritet av svenska folket vill att barn som levt länge i Sverige ska kunna få stanna. Rätten till familjeåterförening får också stort stöd. Det visar våra två opinionsundersökningar.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

”Det finns en guldreserv av humanism i Sverige”. Författaren Kerstin Ekmans ord är inte tagna ur luften. Det finns ett stort stöd för en medmänsklig migrationspolitik runt om i landet. Det visar en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Opinionsundersökningen gjordes i augusti 2020 och följer upp en undersökning från februari 2020.

Undersökningens resultat (siffror i parentes är från februari)

  • 74 procent (73) instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. 14 procent (13) tar avstånd från det (helt eller delvis).
  • 58 procent (62) instämmer (helt eller delvis) i att personer med humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn eller vuxna, ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 20 procent (19) tar avstånd från det (helt eller delvis).
  • 62 procent (59) instämmer (helt eller delvis) i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige. 24 procent (23) tar avstånd från det (helt eller delvis).
Statistik från Novus undersökning

– Vi är inte förvånade över resultatet. Varje dag ser vi tydliga exempel på att medmänskligheten är levande i Sverige. Tusentals volontärer från våra organisationer jobbar på gräsrotsnivå för att hjälpa samhällets mest utsatta på olika sätt. Vi ser att de värderingarna är stabila trots en stundtals hätsk debatt om flyktingpolitiken under sommaren och rådande pandemi med dess effekter, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset.

Sommaren 2021 löper den tillfälliga utlänningslagen ut. Tre av de frågor som pekats ut som centrala för den nya lagstiftningen är just vilka regler som ska gälla för familjeåterförening och om man ska återinföra humanitära skäl som skyddsgrund.

Undersökningarna är gjorda av Novus, drygt 1 000 intervjuer har genomförts med ett riksrepresentativt urval av allmänheten i åldern 18-79 år, under perioden 30/1 - 5/2  och 14-19 augusti 2020.

Läs undersökningen från februari 2020
Läs undersökningen från augusti 2020

Asylsökande man kramar dotter i lila tröja

Rådgivning om asyl

Läs om asylfrågor