Förödelse efter naturkatastrof i Nepal

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer

Naturens krafter kan orsaka enorma katastrofer som slår hårt mot människor. Röda Korset jobbar för att öka beredskapen och mildra effekterna av naturkatastrofer.

Vad är en naturkatastrof?

Jordbävningar, vulkanutbrott, jordskred, tsunamier, laviner, översvämningar, torka, bränder, extrema temperaturer, cykloner, tyfoner, orkaner, tromber, stormar och epidemier. Det finns en rad olika typer av naturkatastrofer och när de slår till kan de förändra livet för en hel befolkning. Det kan ske inom loppet av några minuter. 

Runt om i världen drabbas miljontals människor av konsekvenserna.  Klimatförändringar gör samtidigt att de naturkatastrofer som orsakats av extremväder blir allt fler, starkare, samt svårare att förutse.

Röda Korset jobbar varje dag för att hjälpa människor att klara av naturkatastroferna.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Så hjälper vi vid naturkatastrofer

Röda Korsets volontärer finns i 192 länder. Vi jobbar inte bara i akuta lägen, vi är där före, under och efter en naturkatastrof inträffar. På så sätt kan vi rädda många liv. 

Vi gör bland annat följande: 

 • Sätter upp varningssystem.
 • Bygger vallar och skydd.
 • Fixar lager med förnödenheter när riskområden.
 • Utbildar så att människor vet hur de ska agera när en katastrof inträffar.
 • Evakuerar människor.
 • Deltar i sök- och räddningsinsatser – t.ex. efter jordskalv.
 • Delar ut mat, rent vatten och andra förnödenheter.
 • Hjälper människor att få tak över huvudet.
 • Hjälper dem som tappat kontakten med anhöriga att söka efter närstående.
 • Reparerar skadade hem eller bygger nya.

Exempel på naturkatastrofer där vi funnits på plats

Skogsbränderna i Sverige 2018

Jordbävningen i Sulawesi, Indonesien

Cyklonerna i Moçambique

Läs mer om naturkatastrofer