Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Skogsbrand – när elden sprider sig i naturen

Skogsbränder och gräsbränder kan sprida sig snabbt och orsaka stor skada. Vi kämpar för att hjälpa när katastrofen är framme.
Skogsbränder och gräsbränder kan sprida sig snabbt och orsaka stor skada. Vi kämpar för att hjälpa när katastrofen är framme.

Just nu: Vi hjälper i stora skogsbränder

Det brinner i skog och mark på flera håll i världen. I bland annat Grekland och Turkiet har tusentals människor tvingats fly sina hem för undkomma elden. Vi är på plats på många drabbade platser för att rädda liv och ge stöd. Våra volontärer deltar i räddningsinsatser, evakuerar, delar ut mat och vatten och hjälper till med tillfälliga boenden.

Var hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare är du med oss varje månad, i Sverige och världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Skatteåterbäring*
Skatteåterbäring*
Minsta belopp är 50 kronor
kr

*Få skattereduktion! Ge minst 200kr/mån och få tillbaka 25% av gåvobeloppet.

Vad är en skogsbrand?

En skogsbrand är precis som det låter en brand som uppstår i skogen. Detta sker många gånger årligen under sommarhalvåret runt om i Sverige. Ibland sprider sig branden över större områden men ofta är det mindre områden som brinner och elden stoppas av räddningstjänst och markägare. Även gräsbränder, som främst uppstår på våren, är ett återkommande problem i landet. 

Hur uppstår en skogsbrand?

Risken för bränder ute i naturen blir allt större när det är torrt ute i skog och mark. Längre perioder utan regn, med varmt väder och vindar gör att bränder riskerar att sprida sig snabbare och på större ytor. 

För att en brand ska starta krävs det någon form av antändning. Det kan ske naturligt genom blixtnedslag men ofta är det mänsklig påverkan som ligger bakom, det kan handla om att glöd från en grill sprider sig, att cigarettfimpar inte släcks ordentligt, att det gnistar till när ett tåg rullar fram eller att en gnista uppstår vid maskinarbeten i skogen. Ibland kan det också handla om att någon avsiktligt tänder på.

Finns det planerade skogsbränder?

I vissa fall startas också bränder i skog och mark i Sverige under kontrollerade och övervakade former för att gynna djur och växtlighet på en specifik plats. Dessa så kallade naturvårdsbränder är till för att hjälpa de arter som är beroende av bränder för sin överlevnad.

Påverkar klimatkrisen skogsbränder?

I klimatförändringarnas spår med varmare klimat blir extremväder som torka vanligare. Det bidra till att fler bränder kan uppstå i naturen. Skogsbränder och så kallade bushfires är ett stort hot på många varma och torra platser i världen som exempelvis Australien, USA och i Medelhavsområdet. Även i Sverige ökar risken för skogsbränder i framtiden.

Hur drabbar skogsbränder?

När elden sprider sig fritt och okontrollerat är det fara för liv. Människor som bor i närheten kan tvingas evakuera sina hem ibland i ren panik för att undkomma lågorna. Bränder kan också orsaka stor skada på egendom som hus, fordon, skog och odlingar. I dessa situationer är behovet att hjälpinsatser ofta akut, människor kan stå utan tak över huvudet, varken ha mat eller rent vatten och dessutom behöva vård.

Hur hjälper Röda Korset vid skogsbränder?

När en skogsbrand drabbar människor kan vi hjälp till på flera olika sätt beroende på situationen, var det sker och vilket uppdrag vi fått av ansvariga myndigheter. Några exempel på vad vi kan göra både i Sverige och internationellt är att:

  • Dela ut mat och rent vatten
  • Hjälp till med evakuering
  • Ge tak över huvudet
  • Ge första hjälpen
  • Ge psykosocialt stöd

När det 2018 var stora skogsbränder i Sverige gav vi stöd på flera olika sätt – läs om vår insats här. Vår volontärer i andra länder har även varit på plats och gett stöd när det under de senaste somrarna har brunnit i exempelvis Kalifornien, Australien och Grekland.

Vi fortsätter kämpa för att rädda liv när katastrofen är framme, men vi jobbar också med förebyggande åtgärder och krisberedskap så att människor bättre kan stå emot skogsbränder när de uppstår.

Eld i skog.
Förhindra bränder i naturen

Bränder i skog och mark kan sprida sig fort och orsaka förödelse.

Så kan du förhindra bränder i naturen
Skogsbrand i Sverige.
Skogsbrand – så skyddar du dig

Ta del av våra råd så är du bättre förberedd om det skulle börja brinna där du är.

Så skyddar du dig vid skogsbrand
Krislåda - grejer att ha hemma vid en kris eller katastrof.
Krislåda – sakerna du ska ha hemma

Packa en krislåda med det du behöver vid en kris. Följ checklistan med viktiga saker till krislådan.

Läs mer