Skogsbrand med stort rökmoln

Skogsbrand – när elden sprider sig i naturen

Skogsbrand – när elden sprider sig i naturen

Skogsbränder och gräsbränder kan sprida sig snabbt och orsaka stor skada. Vi kämpar för att hjälpa när katastrofen är framme.

En skogsbrand är precis som det låter en brand som uppstår i skogen. Under sommarhalvåret uppstår det vanligtvis många skogsbränder runt om i Sverige. Ibland sprider sig branden över större områden men ofta är det mindre områden som brinner och elden kan relativt snabbt stoppas av räddningstjänst och markägare. Även gräsbränder, som främst uppstår på våren, är ett återkommande problem i landet.

Hur uppstår en skogsbrand?

Risken för bränder ute i naturen blir allt större när det är torrt ute i skog och mark. Längre perioder utan regn, med varmt väder och vindar gör att bränder riskerar att sprida sig snabbare och på större ytor.

För att en brand ska starta krävs det någon form av antändning. Det kan ske naturligt genom blixtnedslag, men ofta är det mänsklig påverkan som ligger bakom. Då kan det exempelvis bero på att:

 • Glöd från en grill sprider sig.
 • Cigarettfimpar inte släcks ordentligt.
 • Gnistor antänder, t.ex. när ett tåg rullar fram eller att vid maskinarbeten i skogen.
 • Bränder anläggs, det vill säga någon tänder avsiktligt eld på vegetation eller skogsmark.

Rädda liv varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, i Sverige och världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

En månadsgåva på minst 200 kr kan ge dig rätt till skattereduktion

Finns det planerade skogsbränder?

I vissa fall startas också bränder i skog och mark i Sverige under kontrollerade och övervakade former för att gynna djur och växtlighet på en specifik plats. Dessa så kallade naturvårdsbränder är till för att hjälpa de arter som är beroende av bränder för sin överlevnad.

Påverkar klimatkrisen skogsbränder?

I klimatförändringarnas spår med varmare klimat blir extremväder som torka vanligare. Det bidra till att fler bränder kan uppstå i naturen. Skogsbränder och så kallade bushfires är ett stort hot på många varma och torra platser i världen som exempelvis Australien, USA och i Medelhavsområdet. Även i Sverige ökar risken för skogsbränder i framtiden.

Hur drabbar skogsbränder?

När elden sprider sig fritt och okontrollerat är det fara för liv. Människor som bor i närheten kan tvingas evakuera sina hem ibland i ren panik för att undkomma lågorna. Bränder kan också orsaka stor skada på egendom som hus, fordon, skog och odlingar. I dessa situationer är behovet att hjälpinsatser ofta akut, människor kan stå utan tak över huvudet, varken ha mat eller rent vatten och dessutom behöva vård.

Hur hjälper Röda Korset vid skogsbränder?

När en skogsbrand drabbar människor kan vi hjälp till på flera olika sätt beroende på situationen, var det sker och vilket uppdrag vi fått av ansvariga myndigheter. Några exempel på vad vi kan göra både i Sverige och internationellt är att:

 • Dela ut mat och rent vatten
 • Hjälp till med evakuering
 • Ge tak över huvudet
 • Ge första hjälpen
 • Ge psykosocialt stöd

Under 2018 härjade stora skogsbränder i Sverige och vi gav stöd på flera olika sätt – läs om vår insats här. Vår volontärer i andra länder har även varit på plats och gett stöd när det under de senaste somrarna har brunnit i exempelvis Kalifornien, Australien och Grekland.

Vi fortsätter kämpa för att rädda liv när katastrofen är framme, men vi jobbar också med förebyggande åtgärder och krisberedskap så att människor bättre kan stå emot skogsbränder när de uppstår.

Frivilliga arbetar vid skogsbränder
I Sverige och världen. 2018 var våra volontärer på plats för att hjälp vid skogsbränderna i Ljusdalstrakten. Sommaren 2022 var vi bland annat på plats i Grekland när bränder rasade i det heta vädret.
Krislåda med mat, vatten och mediciner

Vad behöver du ha hemma i en kris?

Krislåda – saker att ha hemma