Eld i naturen

Så kan du förhindra bränder i naturen

Så kan du förhindra bränder i naturen

Bränder i skog och mark kan sprida sig fort och orsaka förödelse. Här är några råd om hur du kan förhindra att eldsvådor uppstår.

 • Respektera alltid eldningsförbud!
 • Om du är osäker på om det är brandrisk i ditt område, kontakta räddningstjänsten i din kommun.
 • När det är torrt ute bör du inte elda eller grilla. Istället för att elda gräs och trädgårdsavfall, lämna resterna till en återvinningscentral.
 • Elda inte när det är blåsigt.

Om det är tillåtet att elda

 • Vattna en skyddszon på två meter runt elden eller välj en plats som är blöt.
 • Se till att elden blir ordentligt släckt när du är färdig. Kratta ut glöden och dränk den med vatten. Vattna även runt eldningsplatsen.
 • Använd de utplacerade grillplatser som finns.
 • Ha alltid med dig vatten så du kan släcka glöden efteråt.
 • Om du använder engångsgrill så måste ändå marken vara våt under innan du börjar grilla och när du släckt den noga med vatten så skall du ta med den, dom är livsfarliga för djuren.
 • Släpp aldrig cigarettfimpar på marken och i synnerhet inte när det är torrt.

Om en brand uppstår

 • Varna andra som kan hotas av branden
 • Flytta dig till en säker plats
 • Larma genom att ringa 112 (ta inte för givet att någon annan har larmat)
 • Släck branden om du kan