Män i pool får sjukgymnastik som behandling

Vård och behandling

Vård och behandling

Här samlar vi information du kan behöva för att hitta rätt vård och behandling. Läs mer om den hjälp som vi ger på våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade, på vår vårdförmedling och ta del av råd och forskning.

Vi driver sedan 1985 behandlingscenter för personer som lider av trauman från tortyr, krig eller svåra flyktupplevelser, på fem orter i Sverige. På vårdförmedlingen i Stockholm ger vi vård till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem samt ger råd och stöd till både patienter och andra vårdgivare.

Vid sidan av behandling av patienter och stöd till anhöriga arbetar vi med utbildning, kunskapsspridning, forskning och påverkansarbete. Dessutom jobbar vi förebyggande mot psykisk ohälsa.

Hitta det du söker här:

Vill du veta med om vårt arbete?

Du som vill läsa mer om vår verksamhet är välkommen att ta del av våra årsböcker, där vi berättar om vad vi gjort inom hälsa och vård.