Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

På våra behandlingscenter för krigsskadade och torterade hjälper vi dig som lider av trauman från tortyr, krig och svåra flyktupplevelser.

Trauman från tortyr, krig och/eller svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare. Vi på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade har lång erfarenhet - hör av dig till oss för att få hjälp och stöd.

Kontakta behandlingscentret på närmaste ort

 

Så arbetar vi

På våra behandlingscenter arbetar tvärprofessionella team bestående av psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), kuratorer, läkare och tolkar.

Centren arbetar utifrån en helhetssyn som sätter den enskilde människan och hens behov i fokus. Teamen har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och specialiseringar, för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Huvuddelen av behandlingen är psykoterapeutisk men som patient träffar man ofta flera behandlare för att även få relevant fysioterapeutisk behandling samt läkar- och kuratorsstöd. Behandlingen sker antingen individuellt eller i gruppform.

Vem kan söka stöd hos oss?

  • Personer med flyktingbakgrund som lider av trauma från tortyr, krig och/eller, svåra flyktupplevelser.
  • Alla behandlingscenter tar emot vuxna (personer från 18 år).
  • På vissa center tas barn och ungdomar emot för behandling, för mer information – se respektive center .
  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.

Genomför tortyrskadeutredningar

Vi genomför även tortyrskadeutredningar för att dokumentera tortyrskador. Tortyrskadeutredningar omfattar såväl en psykosocial som en psykologisk och en somatisk/medicinsk del. För dessa utredningar använder vi oss av det internationellt erkända Istanbulprotokollet – en manual för en effektiv medicinsk, psykologisk och juridisk utredning och dokumentation av tortyr.

Praktisk information

  • Behandlingscentren har ingen akutmottagning – för akuta besvär hänvisar vi till vårdcentral eller sjukhus.
  • För närvarande är det kötid till behandling.
  • Behandling är alltid gratis för den som söker stöd.
  • Vid behov ordnar vi tolk.
  • Personer som önskar vård och behandling kommer oftast via remiss från annan vårdinrättning, de flesta center tar även emot egenanmälningar. För remittering och frågor – se respektive behandlingscenters information.

Samarbete med övriga verksamheter

Vi samarbetar med övriga rödakorsverksamheter för att kunna hänvisa patienter rätt i de fall de behöver hjälp med, till exempel:

Efterforskning av försvunna familjemedlemmar

Migrationsrådgivning och stöd i asylärendet 

Röda Korsets Ungdomsförbunds kompisgrupper

Med våra patienters ord

Ladda ner en broschyr på ditt språk:

Gråhårig kvinna får rådgivning om patientsäkerhet

Läs om kvalitet- och patientsäkerhetsarbete

Kvalitet- och patientsäkerhetsarbete