Kvinna får hjälp på behandlingscenter Stockholm

Behandlingscenter Uppsala

Behandlingscenter Uppsala

På Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala hjälper vi barn och vuxna som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt.

Kontakta oss

Behandlingscenter Uppsala

Visa andra kontaktvägar
Adress
Kungsgatan 57 B, 3 trp, 753 21 Uppsala

Så arbetar vi

Våldsupplevelser från tortyr, krig och flykt kan skada en människa för livet, men med rätt behandling kan drabbade återfå livskvalité och mening i tillvaron.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer, psykoterapeuter och fysioterapeut. Teamet har en lång erfarenhet av att hjälpa personer med krigs- och tortyrtrauman och har en bred kompetens inom olika behandlingsmetoder kopplade till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Behandling bedrivs individuellt och i grupp. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman.

Behandlingscentret tar emot vuxna och barn, som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt. Att centret inte har en åldersavgränsning innebär i praktiken att flera medlemmar av en och samma familj kan erbjudas enskilda behandlingsinsatser.

  • Vi tar emot på remiss från vårdgivare och via egenansökan. Använd gärna vår remissblankett och vid ifyllningen av blanketten vårt remisstöd.

Remissblankett  Remisstöd

  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status i Sverige, det vill säga personer med eller utan uppehållstillstånd.
  • Vi har ingen åldersavgränsning och tar emot både barn och vuxna som traumatiserats till följd av tortyr, krig och/eller flykt.

Upptagningsområde

RKC Uppsala tar emot personer bosatta i Uppsala län.

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?


Vi arbetar med att sprida kunskap om krigstrauma och tortyrskador, och på RKC Uppsala samverkar vi med andra aktörer såsom landsting, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter vår målgrupp i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

För mer information, ring: 018-18 75 63.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheter inom området hälsa och vård: Bankgiro 900-8004 Ändamålskod 2020402. Stort tack för ditt stöd.

Sjuksköterska guidar papperslös till rätt vård

Vård för papperslösa och andra migranter

Läs om vård för papperslösa

Tyck till (e-post)

Har du synpunkter på vården?