Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Första hjälpen

Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.
Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. I vissa situationer kan även behovet av krisstöd vara akut.
Röda Korset har ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och får stöd för att bidra till att utbilda privatpersoner i första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Röda Korset är världsledande 

Vi är världsledande inom första hjälpen. När en katastrof eller olycka inträffar kan vi agera snabbt och kraftfullt, både genom egna insatser, men även genom att utbilda människor utanför organisationen för att sprida kunskapen.

Bli en del av en medmänsklig värld – Nu!

Nu har vi massvis med roliga och meningsfulla uppdrag som volontär, bland annat inom vår första hjälpen-verksamhet.

Läs mer här
Vill du bli utbildare hos oss?

Som utbildare hos Svenska Röda Korset blir du en viktig del av att bygga vår organisation. Vi säker nu utbildare inom flera olika ämnen för att hålla kurser både online och fysiskt.

Läs mer och ansök här
En krislåda och första hjälpen kit i olika storlekar. Finns att köpa på smarta saker.se
Köp första hjälpen-väska hos SmartaSaker

Köp en krislåda och första hjälpen-väska och stötta samtidigt vårt arbete i kriser och katastrofer. Innehållet är framtaget i samråd med våra experter på krisberedskap och första hjälpen.

Första hjälpen-väska hos Smarta Saker
Händer. Stöd i kris.
Psykologisk första hjälpen – så gör du

Du möter någon mitt i en kris – vad gör du?

Läs mer
Kontakta oss

Har du frågor om första hjälpen?

Vardagar kl.10.00-12.00 och 13.00-16.00.

Artiklar