Bild

Här arbetar vi

Här arbetar vi

Vi är världens största katastroforganisation och finns i 191 länder med våra 14 miljoner frivilliga. Det gör att vi finns i nästan hela världen och kan vara först på plats när katastrofer sker.