Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Latinamerika – så hjälper vi i kris

Regionen drabbas hårt av naturkatastrofer och många människor är på flykt undan fattigdom och våld. Vi är på plats för att rädda liv och sprida hopp.
Regionen drabbas hårt av naturkatastrofer och många människor är på flykt undan fattigdom och våld. Vi är på plats för att rädda liv och sprida hopp.

Vi hjälper i coronakrisen

Många delar av Latinamerika har drabbats särskilt hårt av Covid-19 pandemin. Vi fortsätter att hjälp människor på många olika sätt. I våra projekt (i till exemel El Salvador, Guatemala och Honduras och Venezuela) ser vi till att sprida information om coronaviruset och om hur man kan skydda sig. Arbetet mot viruset görs tillsammans med invånarna för att lättare förstå vilka behov de har, det ökar förtroendet och bidrar förhoppningsvis till minskad spridning av viruset. 

Stort område med många utmaningar

Latinamerika är ett vidsträckt område som sträcker sig från Sydamerikas sydliga spets till Centralamerika, Mexiko och Karibien. Den ekonomiska och sociala utvecklingen i många av länder i området har gått snabbt framåt. Men flera stater inom regionerna är relativt bräckliga nationer som arbetar med att bygga upp fungerande samhällsstrukturer och styrelseskick efter många år av väpnade konflikter.

Politiska oroligheter och våldsamma protester är vanliga i flera länder. Många samhällen präglas dessutom av stor ekonomisk och social ojämlikhet samt utbredd korruption.

Katastrofer slår hårt

Naturkatastrofer drabbar återkommande Latinamerika. Varje år drabbas fler miljoner människor i regionen av olika katastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott eller torka. Röda Korset jobbar i alla länder i regionen. Vi hjälper när katastrofer sker men jobbar även förebyggande för att stärka människors motståndskraft.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Hjälper dem som är på flykt

De senaste åren har miljontals människor flytt från Venezuela. Många av dessa människor är i akut behov av stöd i olika former däribland första hjälpen, mediciner, psykosocialt stöd, tak över huvudet, rent vatten och mat. I bland annat Colombia ger vi humanitärt stöd till de som flytt, men vi hjälper också till på plats inne i Venezuela.

I norra delarna av Sydamerika och i Centralamerika är det utbredda våldet, som hänger samman med organiserad brottslighet på olika nivåer, ett allvarligt problem som fått stora humanitära konsekvenser. Vi hjälper på flera olika sätt. I Guatemala, El Salvador och Honduras jobbar vi till exempel med stöd och skydd till barn och unga i våldsutsatta områden.