Nödhjälp delas ut i Venezuela i Latinamerika.

Latinamerika – så hjälper vi i kris

Latinamerika – så hjälper vi i kris

Regionen drabbas hårt av naturkatastrofer och många människor är på flykt undan fattigdom och våld. Vi är på plats för att rädda liv och sprida hopp.

Stor region med många utmaningar

Latinamerika är ett vidsträckt område som sträcker sig från Sydamerikas sydliga spets till Centralamerika, Mexiko och Karibien. Den ekonomiska och sociala utvecklingen i många av länderna i området har gått snabbt framåt. Men flera stater inom regionerna är relativt bräckliga nationer som arbetar med att bygga upp fungerande samhällsstrukturer och styrelseskick efter många år av väpnade konflikter.

Politiska oroligheter och våldsamma protester är vanliga i flera länder. Många samhällen präglas dessutom av stor ekonomisk och social ojämlikhet samt utbredd korruption och kriminalitet.

Katastrofer slår hårt mot Latinamerika

Naturkatastrofer drabbar återkommande regionen. Varje år drabbas fler miljoner människor av olika katastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott eller torka. Röda Korset jobbar i alla länder i regionen. Vi hjälper när katastrofer sker men jobbar även förebyggande för att stärka människors motståndskraft.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hjälper dem som är på flykt

De senaste åren har miljontals människor flytt från Venezuela. Många av dessa människor är i akut behov av stöd i olika former däribland första hjälpen, mediciner, psykosocialt stöd, tak över huvudet, rent vatten och mat. I bland annat Colombia ger vi humanitärt stöd till de som flytt, men vi hjälper också till på plats inne i Venezuela.

I norra delarna av Sydamerika och i Centralamerika är det utbredda våldet, som hänger samman med organiserad brottslighet på olika nivåer, ett allvarligt problem som fått stora humanitära konsekvenser. Vi hjälper på flera olika sätt. I Guatemala, El Salvador och Honduras jobbar vi till exempel med stöd och skydd till barn och unga i våldsutsatta områden.

Läs fler artiklar