Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Orkaner slog hårt mot Centralamerika

Miljontals människor drabbades av orkanerna Eta och Iota, som förde med sig översvämningar och jordskred. Vi är på plats för att hjälpa!
Miljontals människor drabbades av orkanerna Eta och Iota, som förde med sig översvämningar och jordskred. Vi är på plats för att hjälpa!
Publicerad: 30 jun 2021
Lästid: ca

Orkanerna Eta och Iota slog till med full kraft i Centralamerika och Karibien i november 2020. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Belize och Colombia är några av de länder som drabbades hårt.

En och en halv månad efter ovädrens framfart var hjälpbehoven fortsatt väldigt stora. 

– Miljontals människor behöver fortfarande humanitärt stöd: skydd, hälsovård, psykosocialt stöd, tillgång till mat, rent vatten, sanitets- och hygienutrymmen. Det här är en enorm katastrof som förvärras av en kombination av COVID-19, fattigdom och ojämlikhet i regionen, säger Felipe del Cid, på Röda Korset.

Svår situation förvärras i Centralamerika

Över 6 miljoner barn och vuxna har drabbats av den stora förödelsen. Människor har tvingats fly från sina hem och hela samhällen hamnade under vatten när orkaner och kraftiga regn drog in. Förutom hus spolades även grödor, vägar och annan infrastruktur bort.

Ovädren har förstört vattenledningar och försämrat tillgången till rent vatten, god hygien och sanitet. Det tvingar invånare att samla färskt vatten i tillfälliga behållare. Det här är en idealisk grogrund för myggor som överför smittsamma sjukdomar som denguefeber, chikungunya, zika och malaria.

Läget blev värre på grund av det faktum att många människor i Centralamerika redan levde i en utsatt situation innan katastrofen. I spåren av covid-19 har många familjer redan förlorat inkomster och har än svårare att klara av de förödande konsekvenserna av orkanerna Eta och Iota.

Så här hjälper Röda Korset orkandrabbade

Vi på Röda Korset fanns på plats i de drabbade områdena i Centralamerika och tack vare vår beredskap och vårt förebyggande riskreducerande arbete kunde många liv räddas. Vi hjälpte till i evakuering samt sök- och räddningsinsatser när orkanerna drog inåt land. Vi har också hjälpt drabbade vid tillfälliga boenden och gett första hjälpen samt psykosocialt stöd.

Röda Korset har aktiverat en så kallad katastrofappell och kommer att ge särskilt stöd med nödhjälp till minst 75 000 människor med viktiga förnödenheter, tak över huvudet, rent vatten och stöd till försörjning. Redan samma vecka som orkanen Eta nådde regionen kunde vi på Röda Korset skicka över 100 ton med nödstöd till drabbade områden.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Svenska Röda Korset hjälper med rent vatten

Vi på Svenska Röda Korset har stöttat med en ERU (Emergency Response Unit) inom vatten, sanitet och hygien (även kallat WASH). Ett team av vatten- och sanitetsexperter har hjälpt till på plats i Honduras.

Teamet har bland annat arbetat med att sätta upp reningsverk som förser människor med rent vatten. Arbetet med att rena vatten på plats kommer att fortsätta av lokala rödakorsare.

Svenska Röda Korset har funnits på plats i Centralamerika sedan 2017 och medverkar i ett utvecklingsprojekt i regionens norra triangel – Guatemala, Honduras och Nicaragua. Tidigare har vi stöttat Guatemalas Röda Kors i samband med vulkanen Fuegos utbrott 2018 och ett regionalt utbrott av denguefeber under 2019 och 2020.

Starka oväder världen över

Inte sedan 2005 har det förekommit så många namngivna oväder som under 2020. Flera regioner är extra hårt drabbade; inte bara Centralamerika och Karibien utan även Sydostasien har fått utstå flera starka oväder under året.