Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stormar – kraftiga vindar som orsakar nöd

Miljontals människor drabbas hårt av stormar, orkaner, cykloner och tyfoner varje år. Vi jobbar runt om i världen för att hjälpa i katastrofen.
Miljontals människor drabbas hårt av stormar, orkaner, cykloner och tyfoner varje år. Vi jobbar runt om i världen för att hjälpa i katastrofen.

När oväder med kraftig vind drar in över land kan det leda till enorm förödelse. Träd, elledningar och hustak kan dras med i blåsten och människor som är i närheten riskerar att dö eller skadas. Översvämningar, jordskred och stormvågor som följer i ovädrets spår är också livsfarliga och kan ödelägga hem, skolor och vårdcentraler.

Miljontals människor runt om i världen drabbas årligen av allvarliga oväder. Nödhjälpen är livsviktig och vi kämpar hårt för att rädda liv och minska lidandet.

Så här hjälper vi vid stormar, orkaner, cykloner och tyfoner

Vi på Röda Korset har lång erfarenhet av att rädda liv vid naturkatastrofer. För att lyckas med det jobbar vi på flera sätt före, under och efter katastrofer. 

 • Innan stormen slår till jobbar vi med att varna och evakuera. Vi arbetar dessutom på olika sätt för att människor ska vara förbereda och kunna hantera stormarna. Exempelvis kan vi bygga cyklonskydd för att rädda liv.

 • I det akuta skedet hjälper vi med sök- och räddningsinsatser och ger nödhjälp så att människor som tvingats lämna sin hem ska klara sig.

 • Efter katastrofen hjälper vi till att återuppbygga samhällen, exempelvis genom att bygga skydd och bättre hus.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Tack för att du vill vara med och rädda liv, varje dag!

Din anmälan har nått fram och du kommer strax att få en bekräftelse till din mejl.

Ditt stöd möjliggör Röda Korsets både kort -och långsiktiga arbete för barn och vuxna som drabbats av krig och katastrofer världen över. Du skänker hopp och räddar liv!

3 svåra stormar där vi räddat liv

 • Filippinerna 2013:
  Supertyfonen Haiyan, en av de kraftigaste som skådats, drabbade cirka 15 miljoner människor när den rev in över Filippinerna. I en av våra största hjälpinsatser det senaste decenniet delade vi ut nödhjälp till hundratusentals familjer och såg till att bostäder byggdes upp igen.

 • Mocambique 2019:
  När cyklonerna Idai och Kenneth drog in över Mocambique 2019 ledde det till förödelse. Hundratusentals människor fick mat, rent vatten och hälsovård med vår hjälp.

 • Centralamerika 2020:
  Länder som Honduras, Nicaragua och Guatemala drabbades hårt när orkanerna Eta och Iota slog till i november 2020. Vi hjälpte till att evakuera människor, ge rent vatten och med att stärka samhällens motståndskraft inför framtida kriser.

Storm, tropisk storm, orkan, cyklon, tyfon – vad är det för skillnad egentligen?

Dessa olika begrepp avser liknande väderfenomen. Vilket begrepp som används beror på var fenomenet inträffar samt hur starka vindarna är, mätt i antal meter per sekund ("sekundmeter" eller "m/s").

En storm beskrivs av SMHI som ett oväder med kraftiga vindar, medan meterologerna använder ordet storm när medelvindhastigheten är på minst 24,5 meter per sekund. Tropiska stormar är oväder som bildas i områden med varmare hav och de kallas för storm redan vid 17 meter per sekund.

Orkan definieras av SMHI som vindar med medelhastighet över 118 kilometer i timmen (en vindstyrka på 32,6 m/s). En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över hav med hög vattentemperatur. I asiatiska halvan av Stilla havet kallar man cykloner för tyfoner när de uppnår orkanvindar (33 m/s).

Geografiskt kan väderfenomen delas upp på följande sätt:

 • Orkaner: Atlanten och östra Stilla havet.
 • Cykloner: Indiska oceanen och södra Stilla havet.
 • Tyfoner: västra Stilla havet.