Översvämmad gata efter storm

Stormar – kraftiga vindar som orsakar nöd

Stormar – kraftiga vindar som orsakar nöd

Miljontals människor drabbas hårt av stormar, orkaner, cykloner och tyfoner varje år. Vi jobbar runt om i världen för att hjälpa i katastrofen.

När oväder med kraftig vind drar in över land kan det leda till enorm förödelse. Träd, elledningar och hustak kan dras med i blåsten och människor som är i närheten riskerar att dö eller skadas. Översvämningar, jordskred och stormvågor som följer i ovädrets spår är också livsfarliga och kan ödelägga hem, skolor och vårdcentraler.

Miljontals människor runt om i världen drabbas årligen av allvarliga oväder. Nödhjälpen är livsviktig vid en svår storm. Vi kämpar hårt för att rädda liv och minska lidandet.

Läs om stormar och andra extremväder

Röda Korsets hjälp vid stormar

 • Vi på Röda Korset har lång erfarenhet av att rädda liv vid naturkatastrofer. För att lyckas med det jobbar vi på flera sätt före, under och efter katastrofer.
 • Innan stormen slår till jobbar vi med att varna och evakuera. Vi arbetar dessutom på olika sätt för att människor ska vara förbereda och kunna hantera stormarna. Exempelvis kan vi bygga cyklonskydd för att rädda liv.
 • I det akuta skedet hjälper vi med sök- och räddningsinsatser och ger nödhjälp så att människor som tvingats lämna sin hem ska klara sig.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Vad räknas som storm?

Dessa olika begrepp avser liknande väderfenomen. Vilket begrepp som används beror på var fenomenet inträffar samt hur starka vindarna är, mätt i antal meter per sekund ("sekundmeter" eller "m/s").

Storm, tropisk storm, orkan, cyklon, tyfon – vad är det för skillnad egentligen?

En storm beskrivs av SMHI som ett oväder med kraftiga vindar, medan meterologerna använder ordet storm när medelvindhastigheten är på minst 24,5 meter per sekund. Tropiska stormar är oväder som bildas i områden med varmare hav och de kallas för storm redan vid 17 meter per sekund.

Orkan definieras av SMHI som vindar med medelhastighet över 118 kilometer i timmen (en vindstyrka på 32,6 m/s). En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över hav med hög vattentemperatur. I asiatiska halvan av Stilla havet kallar man cykloner för tyfoner när de uppnår orkanvindar (33 m/s).

Geografiskt kan väderfenomen delas upp på följande sätt

 • Orkaner: Atlanten och östra Stilla havet.
 • Cykloner: Indiska oceanen och södra Stilla havet.
 • Tyfoner: västra Stilla havet.
Nödhjälp når stor grupp människor efter storm
Våra volontärer i Filippinerna delar ut nödhjälp efter supertyfonen Haiyan.

3 svåra stormar där vi räddat liv

 • Filippinerna 2013:
  Supertyfonen Haiyan, en av de kraftigaste som skådats, drabbade cirka 15 miljoner människor när den rev in över Filippinerna. I en av våra största hjälpinsatser det senaste decenniet delade vi ut nödhjälp till hundratusentals familjer och såg till att bostäder byggdes upp igen.
 • Mocambique 2019:
  När cyklonerna Idai och Kenneth drog in över Mocambique 2019 ledde det till förödelse. Hundratusentals människor fick mat, rent vatten och hälsovård med vår hjälp.
 • Centralamerika 2020:
  Länder som Honduras, Nicaragua och Guatemala drabbades hårt när orkanerna Eta och Iota slog till i november 2020. Vi hjälpte till att evakuera människor, ge rent vatten och med att stärka samhällens motståndskraft inför framtida kriser.

Läs mer om naturkatastrofer