Svan står i vatten efter vårflod

Vårflod – viktiga råd

Vårflod – viktiga råd

Kraftfulla vårfloder kan uppstå när snö och is smälter och vattenmängderna i mark, sjöar och vattendrag ökar. Så här skyddar du dig och ditt hem.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Vad är vårflod?

Vårflod är ett naturfenomen som uppstår när snö och is smälter på våren. Då stiger vattennivåerna i mark, sjöar och vattendrag. Du behöver vara uppmärksam och förbereda dig för att undvika risk för översvämning vid vårflod.

Hur ska jag göra när snö och is smälter?

  • Om möjligt, flytta på snö som ligger nära ditt hus för att minska risken för smältvatten.
  • Planera för en tillfällig barriär som skyddar om vattnet stiger. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall och sedan täcka den med plast. Även sandsäckar fungerar.
  • Förhindra att vatten tränger in genom avloppssystemet, exempelvis genom att ha en manuellt avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.
  • Ta reda på vattennivån vid normala förhållanden, så du kan följa hur vattnet stiger.
  • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda dem i förväg.
  • Vid större översvämning, undvik att gå eller köra bil genom översvämmande områden, då du riskerar att dras med eller skadas.
  • Prata med dina grannar och planera eventuella insatser tillsammans.
  • Håll dig uppdaterad om översvämningsrisker via din kommuns eller länsstyrelses webbplats och följ SMHI:s väderprognoser.