Människor som vadar efter översvämning

Översvämning – när vattnet stiger snabbt

Översvämning – när vattnet stiger snabbt

Översvämningar orsakade av extremregn och flodvågor inträffar allt oftare i världen. Det leder till stora skador och är ett hot mot människors liv.

Vad är en översvämning?

En översvämning är när vanligtvis torra markpartier täcks av vatten, på grund av att marken inte hinner dra åt sig allt vatten som kommer.

Hur uppstår översvämningar?

Extrema mängder regn på kort tid, men också snösmältning, orkaner, eller en tsunami, kan orsaka översvämning. Monsunregn kan leda till katastrofala översvämningar i länder nära ekvatorn, som Bangladesh. Tropiska cykloner orsakar översvämningar eftersom havsytan kan stiga uppåt åtta meter när lufttrycket minskar kraftigt.

Vad händer vid en översvämning?

Översvämningar leder till bortspolade och förstörda vägar och hus, och hela samhällen kan bli isolerade och svåra att nå med nödhjälp. På grund av förorenat vatten kan diarrésjukdomar som exempelvis kolera spridas, samtidigt som sjukvård, el- och vattenförsörjning slås ut.

Vad gör Röda Korset vid översvämningar?

 • Vi arbetar förebyggande på en mängd olika sätt, exempelvis genom att bygga upp lager med nödhjälp och bidra till att varningssystem finns på plats. En viktig del är också att vi involverar lokalbefolkningen och lär ut som hur de upptäcker risker i samhället. Det förebyggande arbetet räddar många liv.
 • Röda Korset försöker vara snabbt på plats för att göra en bedömning av läget. Sedan inleds insatser för att evakuera och ta hand om de drabbade. Det behövs filtar, mat och rent vatten, men också temporära boenden och fältsjukhus för de akut skadade.
 • Sedan krävs en långsiktig plan för hur man kan återuppbygga samhällen och infrastruktur som förstörts av vattenmassorna.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hur kan översvämningar förebyggas?

Först främst jobbar man förebyggande genom att undvika att bygga på mark som riskerar att bli översvämmad. Specifika platser kan också skyddas från översvämning genom invallningar, dikning och översvämningsbarriärer, men också genom åtgärder som minskar vattennivån i floder och sjöar. Tillfälliga skyddsvallar kan byggas av sandsäcker, en billig men personalkrävande metod som på grund av dess tyngd ökar risken för jordskred. Vallar kan också specialbyggas av bland annat uppblåsbara plasttuber eller korrigerad plåt.

Vilka länder drabbas ofta av översvämningar?

Stora delar av Asien, specifikt Japan, Kina, Indonesien, Nepal, Pakistan och Indien har drabbats hårt av översvämningar på senare år. Miljontals människor fick evakuera och hundratals dödades. Men också Europa är drabbat. På senare år har exempelvis Belgien och Tyskland fått förödande översvämningar, liksom regioner i Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Italien och Frankrike.

Får vi översvämningar i Sverige?

Översvämningar till följd av extrema vattenflöden kan komma att bli vanligare även i Sverige, särskilt i södra Svealand, stora delar av Götaland, samt nordvästligaste Norrland. Men risken för översvämning beräknas minska i norra Svealand och övriga Norrland.

5 tips vid översvämning

 1.  Rädda värdesaker ur källaren. Lägg ömtåliga saker på de högsta hyllorna.
 2. Parkera bilen på en höjd dit vattnet inte når.
 3. Förbered en krislåda med allt ni behöver vid snabb evakuering, som kontanter och pass.
 4. Ha dunkar med dricksvatten hemma. Har du badkar – rengör och fyll upp det.
 5. Stanna hemma och lyssna på lokalradion P4 för information om läget.
Raserade hus efter naturkatastrof i Nepal

Läs om naturkatastrofer

Naturkatastrofer